Сертификати


Обеззаразяване – Сертификат №201-1, издаден от Институт за изследване на ядрени отпадъци Карлсруе на система Capaver Glasgewebe с финишно покритие Disbopox 447s.

Отпадък

Тапетите Capaver се изхвърлят като стандартен строителен отпадък

Техническа консултация

При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.