Подходящи основи

Всички обикновени вътрешни повърхности, чисти, сухи и без разделителни вещества. Fantastic Fleece изисква гладки повърхности, без контрасти. 

Подготовка на основата

Повърхностите на мазилки и сух зид трябва да са с качество Q4. Преди залепване на тапета FantasticFleece се нанася един слой грунд Caparol Haftgrund. По отношение на полагането му върху различни основи и тяхната подготовка, вижте технически лист № 650: „Основи и подготовката им“. Подготовката на основата се различава в зависимост от състоянието и и условията, при които  се намира.

Нанасяне

Рязане на лентите: Лентите тапет се режат внимателно, спазвайки размерите и вземайки предвид факта, че след нарязване на 10 ленти не се приемат рекламации.

Да се следи свързващата линия при моделите „Legra“, „Xora“ и „Tira“ При съседни повърхности се препоръчва използването на продукти от един партиден номер.

Лепене: Лепилото Capacoll-GK се нанася равномерно, неразредено, с мече със средна дължина на косъма (дължина на косъма 13-17 мм). FantasticFleece се полага в мокрото легло от лепило,  след което се притиска с гумен валяк за тапети, като по този начин се отстраняват образувалите се мехурчета въздух под тапетния лист. Този вид тапети не се нанася с шпакла за тапети. 

Внимание: Възможното протичане на лепило трябва веднага да се измие с много вода.

Полагане по ъглите: FantasticFleece не се полагат вътрешни ъгли, а съответното пространство се отрязва и се наглася точно по дължина на ъгъла. Външните ъгли трябва да се оформят вертикално и хоризонтално. За да се осигури безгрешно нагласяване към следващите ленти FantasticFleece трябва да се оставят поне 10 см и да се среже точно в зоната на ъгъла. Оформянето на външните ъгли до голяма степен може да се улесни с помощта на специални пластмасови ъглови профили, които увеличават защитата при механично натоварване, като например  обикновените продавани профили като HoBus, DLW,Protektor. (моля имайте предвид указанията на производителя).

Лепят се с монтажно лепило, което позволява корекции. Евентуалните разлики в нивата могат да се нивелират с дисперсионни шпакловъчни маси (не се препоръчват шпакловъчните маси съдържащи гипс).

В този случай се препоръчва полагане на Caparol Akkordspachtel fein респективно mittel или на AkkordLeichtspachtel. Пластмасовите профили и шпаклованите участъци след това се грундират с Caparol Haftgrund. 

Инструкции за нанасяне

Финишно покритие със стенни лакове: Стенните лакове подчертават много добре моделите FantasticFleece. Финишните покрития биха неутрализирали структурата на модела.

След залепване и напълно изсъхване на FantasticFleece, се нанася с четка цветен лак върху цялата повърхност. В този случай се препоръчва матов или лъскав Deco-lasur. За облагородяване на повърхността и за получаване на допълнителни метални ефекти, могат да се добавят пигменти с перлен блясък (Perlatec Gold/Silber или PearlWhite). В този случай добавеното количество трябва да е между 1% и 5%.

За получаване на оптимална консистенция и достатъчно време за нанасяне, DecoLasur матов/лъскав трябва да се разреди с 15% вода. За да се предотврати появата на видими следи в участъците на фугите, повърхността им трябва да се изтрие с мека четка още в първоначална фаза. Така се отстранява излишния материал от повърхността. В идеалния вариант, тази операция трябва да се изпълни от второ лице. Полагането на втори слой безцветен лак увеличава устойчивостта на одраскване на повърхността.

Разход Deco-Lasur матов/лъскав: около 140-180 ml/m2 + 15% вода/слой

Хомогенизираният цвят на прозрачния лак се влияе от FantasticFleece. Поради това препоръчваме нанасяне върху пробна повърхност и с оглед определяне на точните разходни норми от материала.

Финишно покритие с Metallocryl (само при модели „Lino” и „Tira”)

След залепване и напълно изсъхване на FantasticFleece, е достатъчно нанасянето върху цялата повърхност на един слой Metallocryl EXTERIOR (без защитен филм срещу водорасли и гъби). Metallocryl се нанася неразреден с мече, в наситен и хомогенен слой. Непременно нанасяйте продукта мокро върху мокро. Отрязаните участъци от финишното покритие на повърхността се обработват добре с мече след това! При нанасяне с мече на Metallocryl върху Fantastic

Fleece, се препоръчват най-вече мечета със средна дължина на косъма от типа на Rotanyl 13 (косъм от 13 мм) от Ротапласт. Както и при другите финишни покрития с метален ефект, нанасяни с мече, и при полагането на  Metallocryl е възможно образуването на леки ивици. Разход: около 110-150 ml/m2  Metallocryl EXTERIOR.

Краен покривен слой с Amphibolin (само при модели със съдържание на кварц, като „Lino” и „Tira”):

FantasticFleece също може изцяло да се покрие след като изсъхне напълно. В този случай се постига по-слаб контраст и моделите FantasticFleece не изпъкват така добре. Трябва да се нанасят бои, образуващи много тънък филм, като например Amphibolin. Материалът се нанася в наситен и равномерен слой. Нанасяйте продукта мокро върху мокро. Отрязаните участъци от финишното покритие на повърхността се обработват добре с мече след това! При нанасяне с мече на Amphibolin върху FantasticFleece се препоръчват мечета със среден косъм от типа на Ротанил 17 (косъм от 17 mm) от Ротапласт. Разход: около 150-200 ml/m2 Amphibolin.

Време за изсъхване

При 20˚C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва по повърхността след 2-4 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха се удължава времето за съхнене.  Долна граница на температурата при нанасяне: +5˚C на средата и основата.

Допълнителна информация

Прочетете техническите листа на продуктите: 895 Capacoll GK, 550 DecoLasur Matt, 570 DecoLasur Glossy, 816 Effect Pigments, 811 Metallocryl Interior,814 EffektGrund, 815 CapaGold/CapaSilver)