Обезвреждане

FantasticFleece може да се обезврежда като строителни остатъци или отпадъци.