Презентационни материали

Компанията Caparol има портфолио от комуникациoнни и презентационни материали. Много от тях са на разположение при поискване и в печатен формат.