Caparol дава нов живот на историческите сгради!

Със сериията Histolith Caparol предлага всички необходими материали, които осигуряват автентични покрития, както по отношение на самия материал, така и по отношение на цветовете. Броят на предлаганите от нас решения в тази насока става все по-голям, тъй като продуктовата серия Histolith непрекъснато се развива. Важно е да запазим и да дадем възможност на идните поколения да се наслаждават на красивите сгради, въпреки изминалото време.

Възстановяването на старите сгради е задача, която поставя много предизвикателства, едно от които е да се запази автентичността, което означава, че трябва да се използват материали, използвани в момента на строежа на сградата. Caparol разполага със специалисти, специално обучени в областта на опазването на паметници и исторически сгради.

Лаборантите на Caparol изследват всяка конкретна сграда по отношение на соли и свързващи вещества  в покритията и преценяват кои са най-подходящите продукти. Използват се напълно екологични материали, които намаляват парниковия ефект и подобряват защитата на сградите от атмосферните условия / вар, кварц, глини, кварцови свързващи агенти/. Компанията предлага пълна подкрепа преди и след фазата на изпълнение. 

Към продуктите