Skip to main content

Търговски представители

Димитър Пунев

Регионален мениджър Caparol

гр. София

Телефон:  + 359 882 354 919

Email: d.punev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Димитър Семерджиев

Търговски представител Caparol

Югозападна България

Телефон:  + 359 885 611 777

Email: d.semerdjiev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Милен Гънгов

Търговски представител Caparol

гр. Пловдив

Телефон:  + 359 882 393 836

 Email: m.gungov@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Жасмина Петрова

Търговски представител Caparol

регион Бургас

Телефон:  + 359 894 403 610 

Email: zh.petrova@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Милен Гънгов

Търговски представител Caparol

Регион Пловдив

Телефон:  + 359 882 393 894

Email: m.gungov@caparol.bg

Website: www.caparol.bg