Търговски представители

Димитър Пунев

Мениджър Продажби Caparol

Телефон:  0882354919

Email: d.punev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Димитър Семерджиев

Търговски представител Caparol

Югозападна България

Телефон:  0885611777

Email: d.semerdjiev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Владимир Григоров

Търговски представител Caparol

гр. София

Телефон:  0894403550

Email: v.grigorov@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Йордан Величков

Мениджър Продажби Caparol

Телефон:  0882393836

Email: y.velichkov@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Жасмина Петрова

Търговски представител Caparol

регион Бургас

Телефон:  0894403610 

Email: zh.petrova@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Николай Минчев

Търговски представител Caparol

Регион Пловдив

Телефон:  0882393894

Email: n.minchev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg