Минерални пигменти

Пигментите са твърди вещества, под формата на прах или зърна, използвани за модифициране на цвета на материалите, но не са разтворими в течности, за разлика от традиционните багрила. Прахообразните пигменти са основата за тониране на бои, лакове и продукти. Минералните пигменти се извличат от естествени земни маси, минерали, скали и скъпоценни камъни. Те са съставени от метали като желязо, калций, барий, манган и други неметали.

Земните цветове се извличат от суровините чрез измиване, сушене, смилане и пресяване. Чрез готвене се създават допълнителни нюанси на цветовете и по този начин получените пигменти са много леки.

 

Тебешир (Kreide)Извлича се от фини седиментни скали, които са се образували чрез отлагането на черупки от изкопаеми микроорганиз-ми. Варовикът, който изгражда тези скали, може да има определени нюанси и да се използва като пигмент и пълнител, за да придаде елегантни нюанси на типичния бял цвят на креда. Кредата от шампанско (Champagnerkreide) е с особена чистота, с лек син оттенък и има отлична покривна способност

 

Oхра (Oкер)Екстракти от естествени пръсти, съставени главно от водоразтворими железни оксиди. Нюансите на охрата варират от светложълти през златни до тъмночервени тонове. Изпичането произвежда нюанси на червена охра, като Burnt Sienna (Siena gebrannt).

 

Железни оксиди (Eisenoxoid)Широко използвани пигменти с оранжево-кафяв, лилаво-червен и кафяв цвят. Пример за железен оксид е арменският боло (Roter Bolus), който съдържа глина и алуминиеви силикати.

 

Сенки (Umbra)Те принадлежат към семейството на охрата, в което някои молекули железен оксид са заменени с манганов диоксид, който потъмнява и придава по-топъл нюанс на цвета.

 

Зелена земя (Grüne erde)Те се извличат главно от глауконит и селадонит, слюди, характеризиращи се със зелено-сини нюанси. Например Зелената Земя на Бавария (Bayerische Grüne Erde) е съставена от зелен пясъчник, който съдържа глауконит.

 

Пясък (Sandstein)Седиментна скала, съставена главно от кварц (пясъчни зърна), цветът на зърната варира от светлосив до бял. Пигментите, извлечени от пясъците, имат интензивни цветове и произхождат от други видове минерали, съдържащи се в скалите: хематитът се характеризира с червено-кафяв оттенък, докато лимонитът е по-жълт или кафяв. Мусковитът е друг минерал, който може да се намери в пясъчници и придава на скалите сребрист и лъскав характер, докато глауконитът се разпознава по зеления си цвят.

 

Марн (Мергел)Седиментна скала, съставена от вар и глина, образувана от тинести утайки с морски произход. Светлосиво-пясъчните пигменти често се срещат върху историческите фасади.

 

Варовик (Muschelkalk)Минерал, който съдържа вкаменелости от варовити черупки и малки скелети на животни или растения, типичните цветове на варовиковите скали са кремави, бежови и светлосиви тонове. В миналото варовикът е бил използван повече като строителен материал, отколкото като пигмент, за изграждането на много исторически сгради, укрепления и замъци. 

 

Базалт (Basaltlava)Дребнозърнеста тъмно сива вулканична скала. Базалтовият камък се е използвал главно за дограма, основа и павета.