Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Caparol-Fungizid е специален, концентриран разтвор, който се добавя към всички фасадни бои Капарол на базата на дисперсия и на базата на силиконови смоли, за получаване защита срещу водорасли и гъби. Добавяйки този разтвор се получава ефикасна и дълготрайна защита срещу появата на водорасли и гъби.

Характеристики

Прозрачен, изключително ефикасен разтвор, който се добавя към бои на базата на дисперсия или  към силиконови смоли, за получаване на фунгициден и алгициден ефект.

Опаковка

750ml

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

Технически данни

Плътност: около 1,0 g / cm3