Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без разделящи субстанции. В Германия: спазвайте VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Външни повръхности:

Мазилки от групите  PII (Варо-циментови разтвори) и PIII (циментови разтвори): Новите мазилки/ шпакловки трябва да бъдат оставени необработени за достатъчно дълго време, обикновено за около 2 седмици при 20 °C и 65% относителна влажност. Неблагоприятните климатични условия, повлияни от вятър или дъжд, увеличават процеса на съхнене и съответно трябва да се предвиди по-дълъг период на изчакване.  Опасността от варовиковото изсоляване се намалява чрез нанасяне на предварителен слой грунд CapaGrund Universal

Бетон:  Бетоновите повърхности със замърсявания трябва да бъдат почистени  механично или с помощта на водоструйка, в съответствие с наредбите. Нанесете един слой грунд  Amphibolin, разреден с до 5 %  вода върху слабо абсорбиращи или равни повърхности. OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF да се използва  върху силноабсорбиращи повърхности. Варовиковите повърхности грундирайте с Dupa-grund.

Фиброциментови плоскости (с или без азбестови фибри): Грундирайте съгласно техническа информация No. 650. Грундирайте свободностоящите плоскости от двете страни, както и самите ръбове. Грундирайте новите, силно алкални фиброциментови плоскости с Disbon 481 EP-Uniprimer, за да избегнете избиването на соли. Циментово слепени талашитени плоскости: нанесете един грундиращ слой от Disbon 481 EP-Uniprimer върху високо алкалните плоскости, за да избегнете избиването на соли.  

Здрави  емайлови или дисперсионни/ интериорни бои:   Шлифовайте повърхността на гладките покрития или емайлите. Измийте съществуващите замърсявания с водоструйка  или други подходящи почистващи методи съгласно наредбите. Нанесете един грундиращ слой Amphibolin, разтворен с най-много 5 %  вода.

Солидни съществуващи покрития с пластоеластична дисперсна/ интериорна боя, напр. Cap-elast: Почистете, оставете основите да изсъхнат добре.  Нанесете Amphibolin върху повърхностите или само в бял цвят, или в пастелни до средни оттенъци (светлоотражение > 60).

Солидни синтетично-органични мазилки/ шпакловки: Почистете съществуващите мазилки/ шпакловки с подходящи средства, напр. мокро почистване съгласно разпоредбите. Оставете повърхността да изсъхне.Нанесете един грундиращ слой Amphibolin, разтворен с най-много 5 %  вода.

Нездрави покрития с емайл, дисперсна/ интериорна боя или синтетично-органични мазилки/ шпакловки: Премахнете напълно съществуващите покрития, използвайки подходящи средства, напр. механично или с препарат. Ако се използва препарат, почистете повърхността с водоструйка в съответствие с наредбите и оставете да изсъхне. Нанесете един грундиращ слой с Amphibolin, разтворен с най-много 5 % вода. Варовиковите и силно абсорбиращите повърхности грундирайте с Dupa-grund.

Нездрави минерални покрития: Премахнете напълно покритието с помощта на четка, шкурка, водоструйка или друг подходящ метод в съответствие с наредбите. Оставете пласта да изсъхне добре и грундирайте с Dupa-grund.

Небоядисани дървени части с неустойчиви форми: Премахнете остатъците от смола от новия дървесен материал. Измийте тропическата, съдържаща смазка дървесина в азотен разредител. Отстранете отделените дървени слоеве и нанесете само върху здравата дървесина с ограничено количество на влагата: Макс. 12 % за твърда дървесина, макс. 15 % за иглолостна дървесина (мека дървесина).Грундирайте с Capalac Holz-Imprägniergrund. Ако се появи обезцветяване, трябва да се нанесе междинен слой с Capacryl Holz-IsoGrund.

Поцинковани повърхности: Почистете повърхността с разтвор на амониева основа. След това измийте с  вода. Следвайте списък с данни No. 5на  BFS. Нанесете един грундиращ слой с Amphibolin, разтворен с най-много 5 %  вода. При оцветените покрития  на поцинкованите повърхности може да се появи ронене при по-висока влажност. В тези случаи избършете ронещите се частици и нанесете покритие Amphibolin. 

Твърдо  PVC:  Почистете добре и леко матирайте. Нанесете един грундиращ слой с Amphibolin, разтворен с най-много 5 % вода. За Германия: Следвайте информативен списък  No. 22 на BFS. 

Нанасяне на покритие върху тапети:  Почистете повърхността с разтвор на амониева основа. Нанесете един грундиращ слой с Amphibolin. Забележка: Съдържащите силикон покрития върху тапети не могат да бъдат боядисани. Винаги правете тестово нанасяне, за да проверите за силата на сцеплението.

Тухлена зидария: Само абсорбиращите първокласни тухли, устойчиви на замръзване и без примеси са подходящи  покритие.Тухлите трябва да са сухи и без соли или солни ронения, а замазката трябва да е без пукнатини.  Нанесете един грундиращ слой с Amphibolin, разтворен с най-много 5 % вода. Ако се появи кафяво обезцветяване при първия слой, нанесете още един слой с разтворимата фасадна боя Duparol.

Повърхности, замърсени от индустриални емисии или сажди:  Нанесете един слой  Duparol.

Повърхности, засегнати от плесен или водорасли: Нанесете покритие със специалната  фасадна боя  против плесени и водорасли Amphibolin-W.

Пукнатини в мазилки/ шпакловки или бетон:  Нанесете покритие със специалната система за покриване на пукнатини Cap-elast.

Ронещи се повърхности засегнати от соли: Премахнете напълно роненето на солите със суха телена четка и грундирайте с Dupa-grund. Покритието на такива повърхности трябва да се отчита като риск, за който ние не можем да поемем отговорност (приложение без гаранция), тъй като и след цялостно третиране може да се появи ронене.

Дефекти: Поправете малките дефекти в минералните основи с  Caparol-Fassaden-Feinspachtel, за по дълбоки от 20 мм дефекти се препоръчва Histolith-Renovierspachtel  след това следва да се грундират поправените зони. 

Вътрешни повърхности:

Мазилки/ шпакловки от групите  PII (Варо-циментови разтвори) и PIII (циментови разтвори):  Здравите, нормално абсорбиращи мазилки/ шпакловки могат да бъдат покрити без предварително третиране. Силно порестите, песъчливи и абсорбиращи мазилки/ шпакловки трябва да бъдат първо грундирани с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови мазилки и мазилките от готови гипсови смеси от група разтвори PIV / Минимална компресна сила съгласно DIN EN 13279: 1.5 N/mm²: Шлаифайте и обезпрашете. Грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсови панели: Грундирайте абсорбиращите панели с OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.

Гипскартон: Грундирайте и заздравете фугираните с гипс части с Caparol-Tiefgrund TB. Плоскости, които съдържат водоразтворими и обезцветяващи субстанции, които оставят следи, трябва да бъдат грундирани с Caparol AquaSperrgrund. За Германия: Следвайте информационен списък  No. 12, част 2 на BFS.

Бетон: Отстранете всякакви останки от разредители замърсявания и шлифоване . 

Автоклавиран газобетон (AAC)/ Клетъчен бетон: Грундирайте със смес 1:3 от Capaplex и вода.

Фасадни тухли и пясъчно-варовикова зидария: Нанесете без предварително третиране.

Здрави/ стабилни съществуващи покрития: Върху матови, слабо абсорбиращи покрития, продуктът  може да се нанесе без предварителна обработка. Матирайте гланцови покрития и емайл.

Нездрави съществуващи покрития: Отстранете напълно нездравите емайлови покрития, дисперсни бои или покрития от синтетични смоли.  Слабо абсорбиращите, равни повърхности могат да бъдат боядисани директно. Грундирайте порестите, песъчливите или абсорбиращите повърхности с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Премахнете нездравите минерални покрития по механичен начин и премахнете праха. След това грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.

Водоразтворими покрития: Измийте напълно покритието и грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.

Негрундирани релефни хартиени тапети и такива, съдържащи дървесина: Нанесете без предварителна обработка.

Незалепени тапети: Отстранете тапетите напълно и отмийте лепилото или други остатъци. Грундирайте основата с Caparol-Tiefgrund TB.

Повърхности, засегнати от плесен: Отстранете плесента чрез влажно почистване и третирайте повърхността с Capatox или FungiGrund и я оставете да изсъхне добре.Нанесете горно покритие от Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W по силно засегнати повърхности в съответствие със законовите и официални регламенти (следвайте, например, Директивата за биоцидни продукти и Наредбата за опасните вещества).

Повърхности, замърсени от никотин, вода, сажди или мазнини: Измийте петната от никотин, сажди и мазнина с вода и почистващ препарат, разграждащ мазнини, оставете повърхността да изсъхне добре. Почистете засъхналите петна от водата чрез изтъркване или със суха четка. Грундирайте с изолиращ Caparol AquaSperrgrund. Нанесете финален пласт с Caparol IsoDeck на силно замърсени повърхности.

Повърхности от дървесина: Грундирайте един пласт с неразреден продукта Amphibolin. Грундирайте с Capacryl-Holz- IsoGrund дървото или вторичния дървен продукт, ако се появи обезцветяване.

Малки дефекти: След извършване на необходимата подготовка, коригирайте малките дефекти с Caparol-Akkordspachtel, спазвайки инструкциите на производителя. Ако е необходимо, грундирайте в последствие.

Начин на нанасяне

Нанесете с четка, валяк или чрез безвъздушно пръскане. Когато се използва пръскащо устройство: грундирайте слабоабсорбиращите и неабсорбиращите повърхности с CapaGrund Universal.

Безвъздушно нанасяне:

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Размер на дюзата: 0.017” – 0.021”
  • Налягане : 150 – 180 bar

Изграждане на покритието

Първо или междинно нанасяне: Приложете Amphibolin неразреден или разреден  с до 5 % вода.

Завършващо покритие: Нанесете неразреден или разреден с до  5%  вода Amphibolin. Когато се нанася върху груби повърхности боята да се разреди  с 5% и да се разнесе добре.

Разход 

Около 120 ml/m² за покритие върху гладка повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество  се определя чрез пробно покритие на конкретната основа. 

Условия на полагане

Минимална температура  +5 °C за продукта, основата и околната среда.

Време за изсъхване

При 20 °C и 65% относителна влажност на въздуха , повърхността е суха и може да се нанесе друг слой след 4-6 часа и да е устойчива на дъжд след 24 ч. Готова да бъде подложена на натоварване – след приблизително 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност, времето, необходимо за изсъхване, се удължава.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите (четки/ валяци) и оборудването за безвъздушно нанасяне веднага след употреба с вода. 

Забележка

Продуктът не трябва да се нанася при директна слънчева светлина или на повърхности нагрети от слънцето, както и при силен вятър, мъгла или дъжд, висока влажност, предстоящи валежи или отрицателни температури и др. За да се избегне препокриване, материалът трябва да се нанася мокро-върху-мокро и без прекъсване. Не нанасяйте върху хоризонтални повърхности, изложени на дъжд или влага. При външни груби повърхности от естетически съображения се препоръчва употребата на матовите бои Caparol, като например Muresko,Amphisil, AmphiSilan или Sylitol. Разбъркайте и прецедете добре преди безвъздушно нанасяне.

Когато се използва Caparol-Tiefgrund TB за интериори се отделя типична миризма, трябва да се осигури подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. В чувствителни зони използвайте слабата на аромати AmphiSilan-Putzfestiger.

Фасади в специални климатични условия (високо ниво на влагата) или обект на излагане на атмосферни влияния: Препоръчва се нанасяне на нашите специални продукти, напр. e.g. ThermoSan, Amphibolin-

W или Duparol-W, снабдени със специални вещества, отлагащи развитието на органични замърсители ( плесен и водорасли). Механичните натоварвания върху фасадни матови бои в тъмни нюанси може да образуват светли черти като особеност на продукта (устойчивост на издраскване).

В случай на влажни климатични условия (дъжд, роса, мъгла) могат да се появят жълтеникави прозрачни следи от добавките, имащи леко лъскав отблясък и вискозитет върху студени повърхности или поради забавено изсъхване, причинено от климатичните условия. Следите от добавките са водоразтворими и ще изчезнат при обилно количество вода, напр. обилни и чести валежи. 

Качеството на изсъхналото покритие няма да се повлияе от тези промени.

 В случай на  пребоядисване, всички следи трябва да бъдат предварително намокрени и напълно заличени и да се нанесе допълнителен слой  CapaGrund Universal. Следите няма да се появят, когато материалът се нанася при подходящи климатични условия.