Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3

Подготовка на основата

Мазилки от групи хоросан P II и P III: Върху новите мазилки се нанася FibroSil, разреден с 5 % вода след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време. 

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху мазилките с нормална абсорбция се нанася FilbroSil разреден с макс. 5% вода. Върху силно абсорбиращите мазилки се нанася един слой грунд Optigrund E.L.F. или CapaSol E.L.F. Силно песъчливите, ронливи мазилки се покриват с един слой грунд Dupa-grund.

Бетон: Замърсените или с покрити ронливи остатъци бетонни повърхности се почистват механично или с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Върху леко абсорбиращите или гладки повърхности се нанася един слой FibroSil, разреден с макс.5% вода. Силно абсорбиращите повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Ронливите повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Замърсените, кредиращи боядисани слоеве се почистват с водна струя под налягане, ръчно или чрез всеки друг метод, съгласно законните разпоредби. Нанася се Fibro-Sil разреден с 5% CapaSol LF.

Носещи декоративни мазилки на базата на синтетична смола: Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При мокро почистване повърхността се оставя да изсъхне добре. Нанася се FibroSil разреден с макс. 5% вода.

Повърхности, замърсени с гъби или водорасли: Мухълът и водораслите се почистват с водна струя, спазвайки законните разпоредби. След това повърхностите се измиват с Capatox, респективно с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се отстраняват чрез сухо почистване с четка. Грундират се с Dupa-grund. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите.

Повредени участъци: Дефектираните участъци надвишаващи 20 мм могат се ремонтират с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това

Нанасяне

Нанася се с четка или мече. Върху гладките повърхности се нанася с кръстосани движения на четката, за получаване на еднородна повърхностна структура. При нанасяне върху структурирани основи, напр. мазилки Reibenputz, се използва мече. Продуктът се разбърква добре преди използване. Работните инструменти се изплакват с вода след ползване.

Като слой грунд, респективно междинен слой: FibroSil разреден с макс. 5% вода. Ако се налага може да се нанесе още един междинен слой FibroSil.

Краен слой: При външно приложение се нанася по избор AmphiSilan, Muresko, Amphisil, Perma-Silan или ThermoSan (вижте техническите листа на всеки отделен продукт). В закрити помещения могат да се използват всички дисперсионни бои Капарол за вътрешно приложение., Deco-Lasur matt или glänzend.

Разход

Около 600–800 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки основи. При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на подслоя и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 12 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При фасади изложени на специални климатични условия (висока влага) или повлияни от атмосферните условия, е налице завишен риск от появата на водорасли и гъби. За тези повърхности препоръчваме използването на нашите специални продукти ThermoSan, Amphibolin-W, Duparol-W или PermaSilan. Тези продукти съдържат вещества, които временно възпрепятстват появата на водорасли и гъби