Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuielile din grupele de mortare P II şi P III: Pe tencuielile noi se va aplica FibroSil diluat cu 5% apă doar după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi.
Tencuieli vechi: Reparaţiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile normal absorbante se va aplica FilbroSil diluat cu max. 5% apă. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Optigrund E.L.F. sau CapaSol E.L.F. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund Dupa-grund.

Beton: Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele puţin absorbante respectiv suprafeţele netede se aplică un strat de FibroSil diluat cu max. 5% apă. Suprafeţele puternic absorbante, se grun-duiesc cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Vopsitorii portante cu vopsele de dispersie: Vopselele murdare sau cretoase se curăţă cu jeturi de apă sub presiune, manual sau oricare altă metodă conform prevederilor legale. Se aplică FibroSil diluat cu 5% CapaSol LF.

Tencuieli decorative pe bază de răşină sintetică, portante: Tencuiala veche se curăţă prin diverse metode. În cazul curăţirii umede a supraeţelor, acestea se vor lăsa să se usuce bine. Se aplică FibroSil diluat cu maxim 5% apă.

Suprafeţele atacate de mucegai: Mucegaiul sau algele se curăţă cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund şi se lasă să se usuce bine.

Suprafeţe cu eflorescenţe de sare: Eflorescenţele de sare se înlătură prin periere uscată. Se grunduieşte cu Dupa-grund. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsitoriei, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Suprafeţele cu defecte: Suprafeţele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovierspachtel. Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau rola. Pe suporturile netede se aplică cu pensula sau bidineaua prin tehnica aplicării în cruce pentru a se obţine o structură uniformă pe suprafaţă. Pe suporturile structurate, de ex. tencuieli Reibenputz, se foloseşte rola. Produsul se amestecă bine înaintea folosirii. După folosire, uneltele de lucru se clătesc cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund respectiv strat intermediar: FibroSil diluat cu max. 5% apă. În funcţie de necesitate, se poate aplica încă un strat intermediar cu FibroSil.

Strat final: La exterior se aplică la alegere AmphiSilan, Muresko, Amphisil, Perma-Silan sau ThermoSan (vezi fişele tehnice a fiecărui produs în parte). La interior se pot folosi toate vopselele de dispersie Caparol pentru de interior, Deco-Lasur matt sau glänzend.

Consum

Cca. 600–800 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și se poate aplica un nou strat după 12 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă atmosferică ridicată există un risc mai mare de apariţie a algelor şi a ciupercilor. Recomandăm pentru aceste suprafeţe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan, Amphibolin-W, Duparol-W sau PermaSilan. Aceste produse conţin substanţe ce îngreunează temporar apariţia algelor şi a ciupercilor. 

Подходящи основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3

Подготовка на основата

Мазилки от групи хоросан P II и P III: Върху новите мазилки се нанася FibroSil, разреден с 5 % вода след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време. 

Стари мазилки: ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху мазилките с нормална абсорбция се нанася FilbroSil разреден с макс. 5% вода. Върху силно абсорбиращите мазилки се нанася един слой грунд Optigrund E.L.F. или CapaSol E.L.F. Силно песъчливите, ронливи мазилки се покриват с един слой грунд Dupa-grund.

Бетон: Замърсените или с покрити ронливи остатъци бетонни повърхности се почистват механично или с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. Върху леко абсорбиращите или гладки повърхности се нанася един слой FibroSil, разреден с макс.5% вода. Силно абсорбиращите повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Ронливите повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Носещи повърхности, покрити с дисперсионни бои: Замърсените, кредиращи боядисани слоеве се почистват с водна струя под налягане, ръчно или чрез всеки друг метод, съгласно законните разпоредби. Нанася се Fibro-Sil разреден с 5% CapaSol LF.

Носещи декоративни мазилки на базата на синтетична смола: Старите мазилки се почистват чрез подходящи методи. При мокро почистване повърхността се оставя да изсъхне добре. Нанася се FibroSil разреден с макс. 5% вода.

Повърхности, замърсени с гъби или водорасли: Мухълът и водораслите се почистват с водна струя, спазвайки законните разпоредби. След това повърхностите се измиват с Capatox, респективно с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре.

Повърхности със солни ефлоресценции: Солните ефлоресценции се отстраняват чрез сухо почистване с четка. Грундират се с Dupa-grund. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите.

Повредени участъци: Дефектираните участъци надвишаващи 20 мм могат се ремонтират с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това

Нанасяне

Нанася се с четка или мече. Върху гладките повърхности се нанася с кръстосани движения на четката, за получаване на еднородна повърхностна структура. При нанасяне върху структурирани основи, напр. мазилки Reibenputz, се използва мече. Продуктът се разбърква добре преди използване. Работните инструменти се изплакват с вода след ползване.

Като слой грунд, респективно междинен слой: FibroSil разреден с макс. 5% вода. Ако се налага може да се нанесе още един междинен слой FibroSil.

Краен слой: При външно приложение се нанася по избор AmphiSilan, Muresko, Amphisil, Perma-Silan или ThermoSan (вижте техническите листа на всеки отделен продукт). В закрити помещения могат да се използват всички дисперсионни бои Капарол за вътрешно приложение., Deco-Lasur matt или glänzend.

Разход

Около 600–800 ml/m2 за слой, при нанасяне върху гладки основи. При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на подслоя и въздуха.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 12 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При фасади изложени на специални климатични условия (висока влага) или повлияни от атмосферните условия, е налице завишен риск от появата на водорасли и гъби. За тези повърхности препоръчваме използването на нашите специални продукти ThermoSan, Amphibolin-W, Duparol-W или PermaSilan. Тези продукти съдържат вещества, които временно възпрепятстват появата на водорасли и гъби