Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Фасадна боя със способност за покритие на пукнатините, с висока пропускливост на водни пари, предназначена за мазилки с повърхностни пукнатини. В комбинация с FibroSil се препоръчва и за пукнатини през целия слой мазилка (съгласно лист БФС нр. 19). Прилага се за минерални мазилки от групи хоросани PII и PIII, бетон, здрави пластично-еластични крайни покрития, стари носещи основи и съществуващи термоизолационни системи.

Характеристики

 • Разтворима във вода, екологична, със слаб мирис
 • Устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
 • Лесна за нанасяне
 • Минерален вид на повърхността
 • Без разтворители
 • Слабо вътрешно напрежение
 • Еластична и при ниски температури
 • Висока способност на сцепление
 • Покрива пукнатините от основата
 • Устойчива на алкални вещества, не сапунизира
 • PermaSilan е защитена от действието на водорасли и гъби

Основа

Комбинация от силиконова смола и синтетична смола, съгласно DIN 55945

Опаковка

12,5l

Цвят

Бял.

PermaSilan може да се оцвети с оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (предишното Alpinacolor) или AVA-AmphiColor Vollton und Abtönfarben. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята. При поръчка на цвят в количества над 100 л, продуктът може да се достави при заявка фабрично оцветен в желания цвят. Устойчивост на цвета, съгласно лист БФС нр. 26: Клас: B Група: 1– 3, в зависимост от цвета.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 1062:

Oцветяването може да причини изменения в техническите параметри

 • Максимална гранулация < 100 μm, S1
 • Плътност: около 1,4 g / m3
 • Дебелина на сухия слой: 100 – 200 100 μm, Е3
 • Koeфициент на пропускливост на водни пари: ≤ 0,1 [kg/(m2 • h0,5)] (нисък), W3
 • Класове пукнатини: Покритие на пукнатини

     2 x 200 ml PermaSilan, Клас: A2 (> 250 μm)

     3 x 200 ml PermaSilan, Клас: A3 (> 500 μm)

     1 x 700 ml FibroSil и 2 x 200 ml PermaSilan, Клас: A3 (> 500 μm)

 • Koeфициент на водопропускливост: ≥ 0,14 m– < 1,4 (среден), V2