Sylitol-Compact

Грунд и краен слой със запълва]a способност на базата на силикати, за вътрешно и външно приложение, съгласно DIN 18363, параграф 2.4.1