Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

Мазилки от групи хоросан P Ic, P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време.

Стари носещи мазилки: замърсените повърхности се почистват ръчно или механично, спазвайки законните разпоредби (например с водна струя под налягане или с водна струя под много високо налягане с добавка пясък). Почистване с мокра пясъчна струя е възможно само при хоросанови мазилки от групи PII и PIII.

Мазилки с ронлив слой: Кредиращите, респективно ронливи повърхности, така наречения ронлив слой, който намалява сцеплението, се отстранява чрез обработка с Histolith Fluat, след което повърхността се измива.

Мазилки с минерални наслагвания по повърхността: Слоят с минерални наслагвания се разпознава по леките проблясъци; отстранява се чрез обработка с Histolith Fluat, след което се измиват.

Мазилки с песъчлива повърхност: Цялата повърхност се почиства със суха четка, след което се почиства с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби.

Ремонтирани мазилки: При оправката на пукнатини и на участъците повредена мазилка се има предвид наличието на съвместимост между предишните мазилки и хоросана, използван за ремонтиране, като структура и устойчивост. За ремонт се препоръчва готов за ползване хоросан, Trass-calcar или Trass-ciment. Ремонтираните зони трябва да се втвърдят и да изсъхнат добре, обработват се с Histolith Fluat, след което се измиват. Обработката с Histolith Fluat трябва да надвишава коригираната зона с 1-2 дължини на четката. Ако ремонтираните участъци са големи (нови и стари мазилки), цялата мазилка се обработва и се измива.

Стари минерални бои: Старите повърхности със сцепление се почистват на сухо или мокро. Старите, увредени минерални слоеве се отстраняват чрез шлайфане, остъргване с шпакла или отделяне на слоя, след което се измива цялата повърхност. Грундира се с Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1.

Неносещи основи, покрити със стари дисперсионни бои: Отстраняват се изцяло чрез подходящи методи, механично или чрез остъргване, след което се почистват със силна струя топла вода, спазвайки се действащите законни разпоредби. Остърганите и неабсорбиращи повърхности се грундират със Sylitol-Minera. Остърганите и силно абсорбиращи повърхности се укрепват чрез грундиране със Sylitol-Konzentrat 111 разреден с вода в пропорция 2:1.

Стари, носещи дисперсионни бои: Замърсяванията и леко кредиращият слой се почистват с вода под налягане или чрез други подходящи методи, спазвайки законните разпоредби. Нанася се междинен слой Sylitol Compact, разреден с макс. 10% Sylitol Konzentrat 111, нанесен равномерно с четка или мече. След минимум12 часа се нанася един междинен/краен слой Sylitol-Compact, Sylitol-Fassadenfarbe или Sylitol-Finish.

Неизмазан зидове от варовик: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване  тухли , без обезцветяващи странични материали като пясък или глина. Фугите на зида трябва са без пукнатини и без разделителни вещества. Солните ефлоресценции се почистват със суха четка. Върху кредиращите/ронливи повърхности се нанася Histolith Fluat, след което се измиват. Връзките на покриви, прозорци и подове трябва да се изпълнят в съответствие с актуалните спецификации от сферата на използване на варовиковия камък.

Повърхности със солни ефлоресценции: При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите

Естествен камък: Естествените камъни трябва да са твърди, сухи и без ефлоресценции. Камъните с ерозирали повърхности се подсилват чрез многократна обработка с Histolith Steinfestiger. Замърсените камъни се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Камъните не се ремонтират с хоросан, а със заместители на естествения камък. Ремонтираните повърхности трябва да се втвърдят добре, като преди боядисване се обработват и се измиват.

Прогресивна влага: Поради прогресивната влага боядисаните повърхности се разрушават преждевременно. Оптимален резултат се постига само при нанасяне на хоризонтален хидроизолационен слой. Много добро и дълготрайно решение се предлага от система за саниране като системата Histolith Trass-Sanierputz. При старите сгради се получават много добри резултати чрез полагане на филтриращ слой (трошен камък) между терена и основите.

Повърхности на закрито: Минерални основи с минерални наслагвания по повърхността, ронливи, респективно изтриващи се повърхности: Почиства се механично изцяло или се обработват, след което се измиват с вода.

Нови мазилки от групи хоросани  P I, P II и P III: Носещите мазилки с нормална абсорбция се боядисват без предварителна подготовка. След като изсъхнат, ремонтираните участъци от мазилките се обработват с Histolith Fluat и се измиват с вода.

Гипсови покрития от група хоросан P IV: Върху носещи основи: нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Меките гипсови мазилки се укрепват с Caparol-Tiefgrund TB. Гипсовите мазилки с минерални наслагвания по повърхността се шлайфат с шкурка, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB. След като изсъхнат добре, и в двата случая се нанася един междинен слой Caparol-Haftgrund.

Гипсови плоскости (плочи от гипскартон): Следите от шпакловане се отстраняват чрез шлайфане. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Меките и шлайфани гипсови участъци се укрепват с дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Върху плоскостите с петна от оцветени, водоразтворими вещества се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund (вижте лист БФС нр.12).

Гипсови строителни плочи: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Бетон: Евентуалните следи от вещества без сцепление трябва да се отстранят.

Зидове от варовиков камък: Солните ефлоресценции се почистват на сухо с четка.

Неизмазани тухлени зидове: Солните ефлоресценции се почистват на сухо с четка. Тухлите с водоразтворими вещества, които образуват петна, се обработват с Caparol AquaSperrgrund.

Носещи матови дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли:  Нанася се един слой грунд Sylitol-Compact, разреден с макс. 10 % Sylitol-Konzentrat 111.

Неносещи боядисани повърхности: Старите неносещи боядисани слоеве се отстраняват механично или чрез остъргване, след което се почиства добре повърхността. Върху обработените, слабо абсорбиращи повърхности се нанася Sylitol-Compact. Върху обработените силно абсорбиращи повърхности се нанася Sylitol-Konzentrat 111 разреден с вода в пропорция 2:1.

Основи, покрити с боя на базата на лепило: Повърхността се измива добре и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Повърхности, замърсени с гъби или водорасли: Мухълът се отстранява чрез мокро почистване. След това основата се измива с Capatox респективно FungiGrund и се оставя да изсъхне добре. Нанася се един слой грунд в зависимост от структурата и вида на основата. При много сериозно замърсяване, се полага като краен слой боя Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

Повърхности със солни ефлоресценции: При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите

Нанасяне

Sylitol- Compact се нанася с четка, мече или пръскане.

Нанасяне Airless: 

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Дюза: 0,027–0,031"
  • Налягане на пръскане: 150–180 бара

При нанасяне с пръскане боята се разбърква добре и се прецежда. Поради съдържанието на кварц се наблюдава засилено износване на частите на оборудването.  Sylitol-Compact като слой грунд, междинен или краен слой се разрежда с макс. 5% Sylitol- Konzentrat 111. Неравномерните и силно абсорбиращо основи се грундират първо с Sylitol-Konzentrat 111 разреден с вода в пропорция 2:1

Разход

200-250 ml/m2 на слой, при нанасяне върху гладки повърхности. При грубите повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 8°C на подслоя и въздуха. Да не се нанася в зони изложени на директни слънчеви лъчи, дъжд, висока влажност (мъгла) или силен вятър и др. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Време за изсъхване

Спазва се време за съхнене от минимум 12 часа между отделните слоеве. По-ниските  температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене. Да се осигури добро проветрение на вътрешните помещения при нанасяне на продукта.

Бележка

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци, при големи повърхности продуктът трябва да се нанася от достатъчен брой работници, което да позволи нанасяне мокро върху мокро, с една ръка. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При използване на дълбочинен грунд Caparol-Tiegrund TB в закрити помещения, може да се появи специфичен мирис на разтворител. Поради това се препоръчва работното помещение да се проветрява добре. При работа в чувствителни среди се препоръчва използването на грунд AmphiSilan-Putzfestiger, който не съдържа ароматни вещества и е със слаб мирис. Върху повърхностите боядисани с оцветен Sylitol-Minera може да се появи така наречения ефект на облаци. Ако не желаете това, върху повърхността се нанася допълнително един слой Sylitol-Finish, оцветен в желания цвят. Следите от извършените повърхностни ремонти зависят по повече фактори и са неизбежни (лист БФС нр.25).

Може да се наблюдават отклонения от цвета при гипсовите шпакловки. Този риск може да се намали чрез полагане на междинен слой Caparol-Haftgrund върху цялата повърхност.

Съвместимост с други покривни материали: За да запази специфичните си свойства, Sylitol-Compact не може да се комбинира с други материали.

Защитни мерки: Съседните повърхности, особено стъкло, керамика, лакове, клинкер, естествен камък, метал и естествено или лакирано трябва да се покрият. Пръските боя се почистват веднага с много вода. При нанасяне на материала при силен вятър трябва да се използват защитни платна.

Мерки за конструкциите: релефните строителни елементи (первази, корнизи и др.) трябва да бъдат предпазени професионално, за да се предотврати замърсяването и прекаленото навлажняване на стените.