Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За изпълнение на слоеве със запълваща способност, изравняване на структурата и покритие на малки пукнатини от повърхности на открито или закрито. Отличен продукт, използван като адхезионен грунд при полагане върху гладки, плътни повърхности и върху повърхности покрити с матови дисперсионни бои, като подготовка за нанасяне на финишни покритие на базата на силикатни дисперсии.

Характеристики

 • Пропускливост на CO2
 • Добра покривна способност
 • Запълва малките пукнатини
 • Изравнява структурата на основата
 • Много добро сцепление към минерални основи и към повърхности, боядисани с матови дисперсионни бои
 • Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия

Основа

Калиев силикат с органична добавка, съгласно DIN 18363, параграф. 2.4.1

Опаковка

12,5l

Цвят

Бял.

Може да се оцвети с макс. 10% оцветители Histolith-Volltonfarben. При надвишаване на този процент се губи запълващата способност и желаната структура. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята. При поръчка на цвят в количества надвишаващи 100 л,продуктът може да бъде доставен по заявка фабрично оцветен в желания цвят. 

Sylitol-Compact може да се оцвети в система за компютъризирано оцветяване ColorExpress във всички използвани цветови колекции със степен на светлост над 70%. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснатите повърхности да се използва оцветена боя с еднакъв партиден номер/идентично оцветена.

Ярките, наситени цветове, като например: жълто, оранжево, червено и др. имат по-ниска покривна способност. Поради това при употребата на тези цветове се препоръчва нанасянето на предварителен слой в подобен пастелен цвят на бяла основа. Евентуално може да се наложи нанасянето на втори покривен слой.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Разпечатаните контейнери се съхраняват добре затворени. Материалите се съхраняват само в пластмасови контейнери. Възможност за съхранение от около 12 месеца

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 1062:

Oцветяването може да причини изменения в техническите параметри

 • Максимална гранулация < 300 μm, S2
 • Плътност: около 1,4 g / m3
 • Дебелина на сухия слой: 100 – 200 Е3
 • Водопропускливост (стойност w): ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2•h0,5)] (нисък), W3
 • Класове пукнатини: Покритие на пукнатините Система за покритие: 2 x 250 ml/m² Sylitol- Compact, Клас: A1 (> 100 μm)Система на покритие на напукани повърхности: 2 x 400 g/m2 AmphiSilan-Compact, клас: A1 (> 100 μm).
 • Коефициент на пропускливост на водни пари (стойност sd): < 0,14 (0,01) (висока), V1