Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18 363, Aliniat 3.1.10 și 3.2.1. Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, 

Pregătirea suprafeței

Pentru a se obţine acoperiri fără diferenţe de nuanţă se recomandă uniformizarea absorbţiei suportului. Pentru acoperirea tencuielilor stropite sau neuniforme se recomandă, după grunduirea cu Sylitol-Konzentrat 111 (diluat 2:1 cu apă), aplicarea cu rola a unui strat intermediar de Sylitol-Minera. Pe suprafeţele fisurate sau cu multe reparaţii se recomandă aplicarea a 1-2 straturi de Sylitol-Minera. Sylitol-Minera se aplică cu bidineaua pe suprafeţele netede şi cu rola pe suprafeţele rugoase. Pentru evitarea adăugirilor, la aplicarea pe suprafeţe mari, se vor folosi suficienţi muncitori şi se vor acoperi ud-în-ud, într-o singură trecere. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare.

Sisteme intacte de termoizolaţie, noi sau preexistente, având ca strat final tencuieli pe bază de răşini sintetice, răşini siliconice, răşini silicatice, tencuieli pe bază de var-ciment (P II):
Tencuielile vechi se curăţă umed prin metode adecvate. În cazul curăţării cu jeturi de apă sub presiune aceasta se va face la o temperatură a apei de maxim 60°C şi o presiune maximă de 60 de bari. Păstraţi un timp de uscare suficient după curăţare. Finisajul cu Sylitol-Finish se efectuează în conformitate cu tipul suprafeţei respective, conform următoarelor indicaţii legate de suprafaţa suport. Tencuielile atacate de alge respectiv ciuperci se tratează cu Capatox conform prescripţiilor. Eventual se poate folosi vopseaua specială Sylitol-NQG cu proprietăţi  algicide şi fungicide.

Tencuielile noi din grupele mortare P Ic, P II şi P III:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi.
Tencuielile vechi și portante: suprafeţele murdare se curăţă manual sau mecanic respectând prevederile legale (de exemplu cu jeturi de apă sub presiune sau cu jeturi de apă sub mare presiune şi adaos de nisip). Curăţarea cu jeturile de nisip umed sunt posibile numai la tencuielile de mortar din grupele PII şi PIII. Tencuielile atacate de alge respectiv ciuperci se curăţă cu jeturi de apă respectând prevederile legale şi se tratează cu Capatox conform prescripţiilor. Eventual se poate folosi vopseaua specială Sylitol-NQG cu proprietăţi  algicide şi fungicide. 

Tencuielile cu strat făinos:
Suprafeţele cretoase respectiv făinoase, aşa-numitul strat făinos, care are efect de reducere a aderenţei se îndepărtează prin fluatare cu Histolith Fluat, apoi suprafața se spală.

Tencuielile cu sinter la suprafaţă:
Stratul de sinter recunoscut după uşoara strălucire se îndepărtează prin fluatare cu Histolith Fluat, după care suprafața se spală.

Reparaţiile tencuielilor:
La remedierea fisurilor şi a porţiunilor de tencuială deteriorate se va avea în vedere să existe compatibilitate între tencuielile anterioare şi mortarul de remediere, ca structură şi rezistenţă. Pentru remedieri se recomandă un mortar gata preparat, Trass-calcar / Trass-ciment. Reparaţiile trebuie să fie bine legate şi uscate,  se fluatează cu Histolith Fluat şi apoi suprafața se spală. Fluatarea trebuie să depăşească zona corectată cu 1-2 lungimi de bidinea.  În cazul în care reparaţiile sunt mari (tencuieli noi sau vechi) întreaga suprafaţă se fluatează iar apoi se spală.

Straturi minerale vechi:
Straturile vechi aderente se curăţă uscat sau umed. Straturile minerale vechi, deteriorate, se îndepărtează prin şlefuire, răzuire cu şpaclul sau decapare, după care se spală întreaga suprafaţă. Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat cu apă în proporţie de 2:1.

Dispersiile vechi neportante:
Se îndepărtează în totalitate prin metode adecvate, mecanic sau prin decapare, după care suprafața se spală cu apă caldă sub presiune în conformitate cu prevederile locale. Suprafeţele decapate, neabsorbante, se grunduiesc cu Sylitol-Minera. Suprafeţele decapate, puternic absorbante, se consolidează prin grunduire cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat în proporţie de 2:1 cu apă, după care se aplică un strat intermediar cu Sylitol-Minera.

Dispersiile vechi mate, portante:
Murdăria şi stratul uşor cretos se curăţă cu apă sub presiune sau prin alte metode adecvate în conformitate cu prevederile legale. Se aplică un strat intermediar cu Sylitol-Compact.

Tencuielile cu suprafaţa nisipoasă:
Se perie uscat după care întreaga suprafaţă se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile legale.

Tencuieli pe bază minerală sau silicatică din cadrul sistemelor de termoizolaţie:
Suprafeţele murdare şi cele atacate de alge se curăţă cu jeturi de apă cu presiune mică respectând prevederile legale, dacă este necesar, prin adaos de agenţi de curăţire.  Nu se va curăţa mecanic. Tencuielile atacate de alge respectiv ciuperci se tratează cu Capatox respectând prescripţiile. Eventual se poate folosi vopseaua specială Sylitol-NQG cu proprietăţi algicide şi fungicide.

Zidărie aparentă din gresie calcaroasă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau fără incluziuni străine decolorante cum ar fii nisipul sau argila etc. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără crăpături şi fără substanţe de separare. Eflorescenţele de sare se perie uscat. Pe suprafeţele cretoase/făinoase se aplică Histolith Fluat şi apoi se spală. Racordurile (legăturile) acoperişurilor, ferestrelor si pardoselilor trebuie executate conform directivelor Asociaţiei din domeniul gresiei calcaroase. A se respecta fişa BFS nr. 2.

Pietre naturale:
Pietrele naturale trebuie să fie tari, uscate şi să nu aibă eflorescenţe. Pietrele cu suprafeţe erodate se întăresc prin tratament repetat cu Histolith Steinfestiger. Pietrele murdare se curăţă cu jeturi de apă sub presiune în conformitate cu prevederile legale. Reparaţiile pietrelor nu se efectuează cu mortar pentru tencuit ci cu materiale înlocuitoare ale pietrei naturale. Suprafeţele reparate trebuie să fie bine legate iar înainte de vopsire, se fluatează şi apoi se spală.

Umiditatea ascendentă:
Din cauza umidităţii ascendente vopselele se distrug prematur. Un rezultat optim se obţine numai prin realizarea unui strat de hidroizolaţie orizontală. O soluţie bună şi de durată o oferă aplicarea unui sistem de asanare, de exemplu programul HistolithTrass-Sanierputz.
În cazul clădirilor vechi se obţin rezultate foarte bune prin realizarea unui strat filtrant (pietriş) între teren şi fundaţie.

Mod de aplicare

Sylitol-Finish se poate aplică cu pensula sau cu rola.

Instrucțiuni de aplicare

Pe tencuielile slab şi uniform absorbante, zidărie aparentă din gresie calcaroasă şi straturi suport grunduite: După o pregătire corespunzătoare se aplică un grund din Sylitol-Finish diluat cu max. 10% Sylitol Konzentrat 111. Strat final cu Sylitol-Finish diluat cu max. 3% Sylitol-Konzentrat 111.

Pe tencuielile puternic şi neuniform absorbante şi pe suprafaţa tencuielilor nisipoase: După o pregătire corespunzătoare se aplică saturat, cu bidineaua, un grund format dintr-un amestec de 2 părţi Sylitol Konzentrat 111 şi 1 parte apă. Strat intermediar cu Sylitol-Finish diluat cu max. 10% Sylitol-Konzentrat 111. Strat final cu Sylitol-Finish diluat cu max. 3% Sylitol- Konzentrat 111.

Ca strat de egalizare: Cel mai devreme după păstrarea unui timp de așteptare pentru tencuiala structurată de minim 7 zile (în funcție de condițiile meteorologice.) Dacă este cazul, Sylitol-Finish se diluează cu 3% Sylitol-Konzentrat 111. Ca strat de egalizare în culoarea tencuielii, în mod normal este suficientă aplicare unui singur strat de vopsea. La schimbarea culorii este necesară aplicarea a 2 straturi, un strat de bază și un strat final.

Consum

Cca. 150-250 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 8°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și se poate aplica un nou strat după 12 ore. Rezistentă la ploaie după cca. 24 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare, eventual cu adaos de detergenţi. În pauzele de lucru, uneltele se vor păstra în vopsea sau în apă.

Notă

Culori cu un grad de luminozitate < 20 nu se pot aplica pe sistemele de termoizolație. Un strat de egalizare nu prezintă caracteristici tehnico-funcționale. Acesta este utilizat doar pentru a evita ne-uniformitățile de culoare a tencuielilor colorate.

Nu se aplică materialul în zonele expuse direct razelor solare, ploilor, umidităţii ridicate în aer (ceaţă), vânt puternic etc. Dacă este necesar, acoperiţi suprafaţa cu plase de protecţie. Atenţie la îngheţul de peste noapte. Nu se recomandă aplicarea pe următoarele suporturi: lăcuite, cu eflorescenţe de sare, din material plastic sau lemn. Nu se recomanda aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. În cazul suprafeţelor uşor înclinate se va asigura existenţa unei scurgere perfecte a apei, doar după aceea se aplică materialul.
În cazul nuanţelor închise, o solicitare mecanică (zgârietură) poate duce la apariţia de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însuşire specifică tuturor vopselelor mate de exterior. Sub influenţa umidităţii (de ex. ploaia) aceste dungi dispar.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafaţa vopsită urme de scurgere lucioase şi lipicioase de culoare gălbui/transparentă din materialul auxiliar. Aceste materiale auxiliar sunt solubile în apă şi se îndepărtează de la sine cu apă din abundenţă de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influenţată negativ prin aceasta. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/materiale auxiliare trebuiesc umezite în prealabil şi după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiţii climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă atmosferică ridicată există un risc mai mare de apariţie a algelor şi a ciupercilor. Recomandăm pentru aceste suprafeţe folosirea produsul nostru special Sylitol-NQG. Aceste produse conţin substanţe ce îngreunează temporară  apariţia algelor şi a ciupercilor.

Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Compatibilitatea cu alte materiale de acoperire: Pentru a-şi păstra proprietăţile speciale, produsele Sylitol nu se poate amestecă cu alte materiale.

Măsuri de protecţie: Sticla, ceramica, suprafeţelor lăcuite, clincherul, pietrele naturale şi mortarul se vor proteja prin acoperire. Petele de vopsea se vor spăla imediat cu multă apă. În cazul în care produsele sunt aplicate prin pulverizare sau cu rola pe vânt puternic se vor folosi panouri de protecţie.

Măsuri în cadrul construcţiilor: Elementele de construcţie reliefate (pervazuri, cornişe, etc.) trebuiesc protejate profesional pentru a se împiedica murdărirea şi umezirea excesivă a pereţilor.

Impregnare: Apa stropită ca încărcare permanentă influenţează durabilitatea vopselelor. Prin aplicarea ulterioară pe suprafaţa vopsită a unui strat de Disboxan 452 Wetterschutz se obţin suprafeţe hidrofobe cu durabilitate mare. Impregnarea se face după acordarea unei perioade de uscare de minim 10 zile. Suprafeţelor curate de piatră li se poate aplica un strat de impregnare cu conţinut de siloxan - Disboxan 452 Wetterschutz, pentru a împiedica formarea de alge, depunerea de substanţe dăunătoare şi distrugerea la acţiunea apei.

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare: În cazul acoperirii cu vopsele a suprafeţelor cu eflorescenţe de sare, nu se poate acorda nici a garanţie pentru durabilitatea în timp în ceea ce priveşte aderenţa şi prevenirea apariţiei de eflorescenţe.

Препоръчани основи

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3.

Подготовка на основата

За постигане на равномерно цветово покритие се препоръчва уеднаквяване абсорбцията на основата. При покритие върху пръскани или неравномерни мазилки, след грундиране със  Sylitol-Konzentrat 111 (разреден с вода 2:1), се препоръчва полагане с мече на междинен слой Sylitol-Minera. Върху напуканите, с много ремонтирани зони повърхности се препоръчва полагане на 1-2 слоя Sylitol-Minera. Sylitol-Minera се нанася с четка върху гладки повърхности и с мече  върху груби повърхности.

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци, при големи повърхности продуктът трябва да се нанася от достатъчен брой работници, което да позволи нанасяне мокро върху мокро, с една ръка. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята.

Нови или вече съществуващи здрави термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, варо-циментови мазилки (P II): Старите мазилки се почистват на мокро чрез подходящи методи. При почистване с водна струя под налягане, това се извършва при най-висока температура на водата от 60°C и максимално налягане 60 бара. Спазвайте достатъчно време за съхнене след почистване. Полагането на крайно покритие Sylitol-Finish се извършва според вида на съответната повърхност,  съгласно следните законни показания за носещата основа. Замърсените с водорасли или гъби мазилки се обработват с Capatox според указанията. Евентуално, може да се използва специалната боя Sylitol-NQG с алгицидно и фунгицидно действие.

Мазилки от групи хоросан P Ic, P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време.

Стари носещи мазилки: замърсените повърхности се почистват ръчно или механично, спазвайки законните разпоредби (например с водна струя под налягане или с водна струя под много високо налягане с добавка пясък). Почистване с мокра пясъчна струя е възможно само при хоросанови мазилки от групи PII и PIII. Замърсените с водорасли или гъби повърхности се почистват с водна струя, спазвайки законните разпоредби и се обработват с Capatox според указанията. Евентуално, може да се използва специалната боя Sylitol-NQG с алгицидно и фунгицидно действие. 

Мазилки с ронлив слой: Кредиращите, респективно ронливи повърхности, така наречения ронлив слой, който намалява сцеплението, се отстранява чрез обработка с Histolith Fluat, след което повърхността се измива.

Мазилки с минерални наслагвания по повърхността: Слоят с минерални наслагвания се отстранява се чрез обработка с Histolith Fluat, след което повърхността се измива.

Ремонтирани мазилки: При поправката на пукнатини и на участъците повредена мазилка се има предвид наличието на съвместимост между предишните мазилки и хоросана, използван за ремонтиране, като структура и устойчивост. За ремонт се препоръчва готов за ползване хоросан, Trass-calcar или Trass-ciment. Ремонтираните зони трябва добре да се втвърдят и да изсъхнат, обработват се с Histolith Fluat, след което се измиват. Обработката с Histolith Fluat трябва да надвишава коригираната зона с 1-2 дължини на четката. Ако ремонтираните участъци са големи (нови и стари мазилки), цялата мазилка се обработва и се измива

Стари минерални слоеве: Старите повърхности със сцепление се почистват на сухо или мокро. Старите, увредени минерални слоеве се отстраняват чрез шлайфане, остъргване с шпакла или отделяне на слоя, след което се измива цялата повърхност. Грундира се с Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1.

Неносещи основи, покрити със стари дисперсионни бои: Отстраняват се изцяло чрез подходящи методи, механично или чрез остъргване, след което се почистват със силна струя топла вода, спазвайки се действащите законни разпоредби. Остърганите и неабсорбиращи повърхности се грундират със Sylitol-Minera. Остърганите и силно абсорбиращи повърхности се укрепват чрез грундиране със Sylitol-Konzentrat 111 разреден с вода в пропорция 2:1, след което се нанася междинен слой Sylitol-Minera

Стари, носещи дисперсионни бои: Замърсяванията и леко кредиращият слой се почистват с вода под налягане или чрез други подходящи методи, спазвайки законните разпоредби. Нанася се междинен слой Sylitol-Compact.

Мазилки с песъчлива повърхност: Цялата повърхност се почиства на сухо с четка, след което се почиства с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби.

Мазилки на минерална или силикатна основа от термоизолационни системи: Замърсените и атакувани от водорасли повърхности се почистват с водна струя под слабо налягане, спазвайки законните разпоредби, добавяйки почистващи препарати, ако е необходимо. Не се почистват механично. Замърсените от водорасли и гъби повърхности се обработват с Capatox според указанията. Може да се използва специалната боя Sylitol-NQG с алгицидно и фунгицидно действие.

Неизмазани зидове от варовиков камък: Подходящи за боядисване са само устойчивите на замръзване  тухли , без обезцветяващи странични материали като пясък или глина. Фугите на зида трябва са без пукнатини и без разделителни вещества. Солните ефлоресценции се почистват на със суха четка. Върху кредиращите/ронливи повърхности се нанася Histolith Fluat, след което се измива. Връзките на покриви, прозорци и подове трябва да се изпълнят в съответствие с директивите на Асоциацията за варовиков камък. Да се спазва лист БФС нр. 2.

Естествен камък: Естествените камъни трябва да са твърди, сухи и без ефлоресценции. Камъните с ерозирали повърхности се подсилват чрез многократна обработка с Histolith Steinfestiger. Замърсените камъни се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Камъните не се ремонтират с хоросан, а със заместители на естествения камък. Ремонтираните повърхности трябва да се втвърдят добре, като преди боядисване се обработват и се измиват.

Прогресивна влага: Поради прогресивната влага боядисаните повърхности се разрушават преждевременно. Оптимален резултат се постига само при нанасяне на хоризонтален хидроизолационен слой. Много добро и дълготрайно решение се предлага от система за саниране като системата Histolith Trass-Sanierputz. При старите сгради се получават много добри резултати чрез полагане на филтриращ слой (трошен камък) между терена и основите.

Нанасяне

Sylitol-Finish може да се нанася с четка или с мече.

Върху слабо и неравномерно абсорбиращи мазилки, зидове от неизмазан варовик и  грундирани основи: След подходяща подготовка се нанася един слой грунд Sylitol-Finish разреден с макс. 10% Sylitol Konzentrat 111. Като краен слой се нанася Sylitol-Finish разреден с макс. 3% Sylitol-Konzentrat 111.

Върху силно и неравномерно абсорбиращи мазилки и върху мазилки с песъчлива повърхност: След подходяща подготовка се нанася с четка наситен слой грунд, образуван от смес от 2 части Sylitol Konzentrat 111 и 1 част вода. Като междинен слой се нанася Sylitol-Finish, разреден с макс. 10% Sylitol-Konzentrat 111. Като краен слой се нанася Sylitol-Finish разреден с макс. 3% Sylitol- Konzentrat 111.

Като изравняващ слой: След изчакване на поне 7 дни за структурираната мазилка (в зависимост от метеорологичните условия.) Ако е необходимо Sylitol-Finish се разрежда с 3% Sylitol-Konzentrat 111. При нанасяне като изравняващ слой в цвета на мазилката, обикновено е достатъчно нанасянето само на един слой боя. При промяна на цвета трябва да се нанесат 2 слоя, един основен и един краен слой.

Разход

Oколо 150-200 ml / m2 за слой, при нанасяне върху гладки повърхности. При грубите повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 8°C на подслоя и въздуха

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността и може да се положи следващ слой след 12 часа. Устойчивост на дъжд след около 24 часа. По-ниските  температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Бележка

Цветове със степен на светлост < 20 не могат да се нанасят върху термоизолационни системи. Изравняващият слой не притежава техническо-функционалните характеристики. Той се използва само, за да предотвратяване на неравномерности в цветовете на цветните мазилки.

Материалът не се нанася в зони под действието на директни слънчеви лъчи, дъжд, висока влажност (мъгла) или силен вятър. Ако е необходимо използвайте защитни мрежи. Обърнете внимание на замръзването през нощта. Не се препоръчва нанасянето му върху следните повърхности: лакирани, със солни ефлоресценции, от пластмасов или дървен материал. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При повърхностите с лек наклон трябва да се осигури перфектно стичане на водата, и едва след това да се нанася материала. При тъмните цветове, механично натоварване (одраскване) може да причини появата на черти с по-светъл цвят (ефект писане). Това е характерно за всички матови бои за външно приложение. Под влияние на влагата (напр. дъжд), чертите изчезват.

При плътните, студени основи или при продължителен процес на съхнене, дължащ се на неблагоприятните атмосферни условия (дъжд, роса, мъгла), по боядисаната повърхност може да се появят лъскави и лепкави, жълти/прозрачни следи от допълнителния материал. Тези допълнителни материали са разтворими във вода и лесно изчезват под действието на голямо количество вода, напр. няколко поройни дъждове. Това не повлиява отрицателно на качеството на сухия боядисан слой. Въпреки това, при следваща обработка, тези протичания/ допълнителни материали трябва да се намокрят предварително и след кратко изчакване да се отстранят изцяло. Необходимо е допълнително грундиране с CapaGrund Universal. Когато боята се нанася при подходящи климатични условия, не се наблюдава появата на тези следи от протичания.

При фасади изложени на специални климатични условия (висока влага) или повлияни от атмосферните условия, е налице завишен риск от появата на водорасли и гъби. За тези повърхности препоръчваме използването на нашия специален продукт Sylitol-NQG. Тези продукти съдържат вещества, които временно възпрепятстват появата на водорасли и гъби.

Следите от извършените повърхностни ремонти зависят по повече фактори и са неизбежни (лист БФС нр.25). Съвместимост с други покривни материали: За да запазат специфичните си свойства, продуктите Sylitol не трябва да се комбинират с други материали.

Защитни мерки: Повърхностите от стъкло, керамика, лакове, клинкер, естествен камък, и варовик трябва да се покрият. Петната боя се почистват веднага с много вода. При нанасяне на материала с пръскане или с мече при силен вятър трябва да се използват защитни платна.

Мерки за конструкциите: релефните строителни елементи (первази, корнизи и др.) трябва да бъдат предпазени професионално, за да се предотврати замърсяването и прекаленото навлажняване на стените.

Повърхности със солни ефлоресценции: При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите