AmphiSilan Compact

Междинен и краен слой на базата на силиконова смола, със запълваща способност