Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Sisteme de termoizolaţie intacte, noi sau existente, având ca strat final tencuieli pe bază de răşină sintetică, tencuieli pe bază de rășină siliconică, tencuieli pe bază de var-ciment (PII) /rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2:
Tencuielile vechi se curăţă umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fii de maxim 60°C şi presiunea de maxim 60 de bari. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea Muresko SilaCryl® se face conform cu tipul tencuielilor existente și cu indicaţii legate de suprafaţa suport prezentate în continuare.

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII / rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2:
Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare P II respectiv PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-grund, sau AmphiSilan-Putzfestiger pe sistemele de termoizolație cu polistiren.

Straturi noi de tencuială decorativă silicatică:
Se grunduiesc cu produsele silicatice din programul Sylitol.

Vopsele și tencuieli silicatice vechi:
Suprafeţele aderente se curăţă mecanic sau cu jet de apă sub presiune în conformitate cu reglementările legale. Suprafeţele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire şi şlefuire. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de răşină sintetică şi pe bază de răşină siliconică:
Tencuielile vechi se curăţă prin metode uzuale. În cazul curăţării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Grundierfarbe sau AmphiSilan-Putzfestiger. Tencuielile noi pe bază de răşină sintetică sau răşină siliconică se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

BCA cu finisaje vechi dar portante:
Curățați suprafețele intacte/stabile și aplicați apoi un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pentru renovarea suprafețelor neintacte de BCA folosiți produsele noastre Disbon.

Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele puţin absorbante respectiv suprafeţele netede, se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafeţele foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se plică un strat de grund cu AmphiSilan Tiefgrund LF sau Opti-Grund E.L.F. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund sau AmphiSilan Putzfestiger.

Plăcile aglomerate din așchii de lemn, întărite cu ciment:
Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn întărite cu ciment, pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 EP-Uniprimer.

Zidărie aparentă din cărămidă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie fără săruri iar rosturile fără crăpături. Se aplică un strat de grund cu AmphiSilan-Putzfestiger. Dacă, după aplicarea stratului intermediar cu Muresko SilAcryl apar pete maronii, ca strat final se aplică vopseaua de exterior Duparol.

Vopsele de dispersie cu capacitate portantă:
Suprafețele murdare sau cretoase se curată cu jet de apă sub presiune în conformitate cu reglementările legale. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul folosirii altor metode de curățare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupa-grund sau în cazul suprafețelor de termoizolație cu polistiren cu AmphiSilan-Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de răşină sintetică sau pe bază de răşină siliconică:
Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței.

Acoperiri minerale vechi, fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau cu jet de apă sub presiune, respectând prevederile legale. În cazul curățirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţe fără capacitate portantă de vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășină sintetică:
Se îndepărtează complet prin metode adecvate, de ex. mecanic sau prin decapare și curățare ulterioară cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafețele făinoase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele murdărite de gaze industriale sau de funingine:
Se acoperă cu vopsea de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri:
Se acoperă cu vopsea PermaSilan sau Cap-elast.

Suprafețe cu eflorescențe de sare:
Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-grund sau AmphiSilan-Putzfestiger. Acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare trebuie considerată un risc pentru care nu ne putem asuma responsabilitatea deoarece, chiar și după cel mai temeinic tratament, aceste eflorescențelor pot reapare.

Defecte:
Micile defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari de până la 20 mm se repară de preferință cu Histolith-Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula, rola, sau aparate de pulverizat. În cazul aplicării prin pulverizare pe suprafeţe slab absorbante sau neabsorbante se va aplica un strat de grund cu CapaGrund Universal.

Instrucțiuni de aplicare

Mușchii sau algele depuse se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale. Suprafețele se spală cu Capatox respectiv FungiGrund și se lasă să se usuce bine.

Strat de grund respectiv strat intermediar:
Se aplică Muresko SilaCryl® diluat cu max. 10% apă.

Strat final:
Se aplică Muresko SilaCryl® diluat cu max. 5% apă. Pentru a păstra textura straturilor suport rugoase, diluați primul strat de vopsea cu max. 15-20 % apă și stratul final cu max. 10% apă.

Consum

Cca. 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă după 4-6 ore și se poate revopsi după 24 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Se spală cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Produsele nu se aplică pe suprafețele încălzite de soare, pe vânt puternic, ceață sau ploaie, umiditate relativă ridicată sau pericol iminent de ploaie sau îngheț, etc.
Pentru evitarea de adăugiri vizibile, se va vopsi dintr-o singură trecere, ud-în-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Gradul de luminozitate trebuie sa fie mai mare de 30 la aplicarea pe BCA cu finisaje vechi intacte/stabile și mai mare de 20 la aplicarea pe sistemele de termoizolație. Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariție a algelor şi a ciupercilor. Muresko SilaCryl® este un produs prevăzut cu un conservant ce protejează stratul de vopsea împotriva atacului algelor și mucegaiurilor. Această protecție este limitată în timp de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecție permanentă împotriva ciu-percilor și a algelor nu este posibilă.
În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează cu suficientă apă de ex. după ploi abundente repetate. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și, după o expunere de scurtă durată, se îndepărtează în totalitate. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. Aceste urme de scurgeri nu apar în cazul executării vopsito-riei în condiții climatice corespunzătoare.
Urmele reparațiilor efectuate local pot fi vizibile. Se recomandă vopsirea întregului perete.

Подходящи основи

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без каквито и да е материали, които биха могли да възпрепятстват добрата лепливост. В Германия: спазвайте VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.


Подготовка на основата

Нови и съществуващи, стабилни системи с повърхности от синтетични свързани смоли (органични), силиконово-смолни мазилки/ шпакловки и варо-циментови разтвори (PII) /Минимална свиваща сила съгласно DIN EN 998-1: 1.5 N/mm²::Почистете съществуващите мазилки/ шпакловки с подходящ мокър почистващ метод. Максимална температура за водоструйката: 60 °C. Налягане: max. 60 bar. Оставете да изсъхне напълно. Нанесете  Muresko в съответствие с типа на съществуващите мазилки/ шпакловки и детайли, както е описано по-долу.

Мазилки/ шпакловки  група PII (Варо-циментови разтвори) и PIII (циментови разтвори):
Новите мазилки/ шпакловки трябва да бъдат оставени необработени за достатъчно дълго време, обикновено за около 2 седмици при 20 °C и 65% относителна влажност. Неблагоприятните климатични условия, повлияни от вятър или дъжд, увеличават процеса на съхнене и съответно трябва да се предвиди по-дълъг период на задържане.  Опасността от варовиковото натрошаване се намалява чрез нанасяне на допълнителен слой грунд CapaGrund Universal.

Бетон: Бетоновите повърхности със замърсявания върху горния слой трябва да бъдат почистени или механично, или с помощта на водоструйка, в съответствие с наредбите. Нанесете един грундиращ слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF върху силноабсорбиращи повърхности.

Циментово слепени талашитени плоскости: Нанесете един грундиращ слой от Disbon 481 EP-Uniprimer върху високо алкалните плоскости, за да избегнете варовиковото натрошаване.

Фасадно-тухлена зидария: Само абсорбиращите първокласни тухли, устойчиви на замръзване и без примеси са подходящи за външно покритие с боя. Тухлите трябва да са сухи и без соли или солни ронения, а смазката трябва да е без пукнатини. Грундирайте с Dupa-grund. Ако се появи кафяво обезцветяване при междинния слой, нанесете още един слой  фасадна боя Duparol.

Здрави покрития  боя: Почистете замърсените, ронещи се покрития с боя с помощта на водоструйка в съгласие с наредбите. Нанесете грундиращ слой с CapaGrund Universal.

Солидни синтетично-органични мазилки/ шпакловки: Почистете съществуващите мазилки/ шпакловки с подходящи средства, напр. мокро почистване съгласно разпоредбите. Оставете повърхността да изсъхне. Нанесете един грундиращ слой Amphibolin, разтворен с най-много 5 % чешмяна (питейна) вода.

Нездрави покрития с емайл, дисперсна/ интериорна боя или синтетично-органични мазилки/ шпакловки: Премахнете напълно съществуващите покрития, използвайки подходящи средства, напр. механично или с препарат. Ако се използва препарат, почистете повърхността с водоструйка в съответствие с наредбите и оставете да изсъхне. Нанесете един грундиращ слой с CapaGrund Universal. Варовиковите и силно абсорбиращите повърхности грундирайте с Dupa-grund.

Нездрави минерални покрития: Премахнете напълно покритието с помощта на четка, шкурка, водоструйка или друг подходящ метод в съответствие с наредбите. Оставете пласта да изсъхне добре и грундирайте с Dupa-grund.

Повърхности, замърсени от индустриални емисии или сажди: Нанесете покритие с разтворимата фасадна боя Duparol.

Пукнатини в мазилки/ шпакловки или бетон: Нанесете покритие с PermaSilan или Cap-elast.

Повърхности със солно ронене: Премахнете напълно роненето на солите със суха телена четка и грундирайте с Dupa-grund. Покритието на такива повърхности трябва да се отчита като риск, за който ние не можем да поемем отговорност (приложение без гаранция), тъй като и след цялостно третиране може да се появи ронене.

Дефекти: Поправете малките дефекти в минералните основи Caparol-Fassaden-Feinspachtel, за по дълбоки от 20 mm щети се препоръчва Histolith® Renovierspachtel и след това следва да се грундират поправените зони. 

Начин на нанасяне

Нанесете с четка за боя или валяк. За безвъздушно приложение е препоръчително да се нанесе Muresko Nespri-TEC, като се използва специалния разпръскващ метод Nespri-TEC.

Система за покритие на повърхността

Премахнете водораслите и плесените ( плесен/ мухъл) с помощта на водна струя в съответствие с наредбите. Третирайте повърхността с Capatox или FungiGrund и оставете да изсъхне добре.Първо или междинно нанасяне:Muresko, разредена с  10%  (питейна) вода. Завършващо покритие:Muresko, разредена с до 5%  (питейна) вода. За да се запази текстурата на  грубо-текстурните повърхности първото покритие трябва да бъде разтворено в макс.15 – 20 % а завършващото покритие в макс 10% вода

Разход

Около 200 ml/m²  върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие.

Условия на приложение

Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.

Време за изсъхване

При 20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха и може да се нанесе друг слой след 4-6 часа и да е устойчива на дъжд след 24 ч. Втвърдена и готова да бъде подложена на натоварване – след приблизително 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност, времето, необходимо за изсъхване, се удължава.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите (четки/ валяци) и оборудването за безвъздушно нанасяне веднага след употреба с  вода. .

Забележка

Продуктът не трябва да се нанася при директна слънчева светлина или на повърхности нагрети от слънцето, както и при силен вятър, мъгла или дъжд, висока влажност, предстоящи валежи или отрицателни температури и др. За да се избегне препокриване, материалът трябва да се нанася мокро-върху-мокро и без прекъсване. Не нанасяйте върху хоризонтални повърхности, изложени на дъжд или влага. Сияйността трябва да бъде над 30 за приложение върху здрави/ солидни AAC покрития и над 20 за стабилни ETICS/EWI системи.

Фасади в специални климатични условия (високо ниво на влагата) или обект на излагане на атмосферни влияния: Този продукт се предлага с консервант срещу износване на покриващия филм заради водорасли и мухъл/плесен за удължена – но не и неограничена – защита в зависимост от нивото на влагата и интензитета на органичното разпространение. Не може да се гарантира постоянна защита.FungiGrund може да се използва вместо OptiGrund E.L.F.за подготовка на повърхността при такова разпространение, след като почистващата процедура е приключила.Механичните натоварвания/ издрасквания върху матовата фасадна боя в тъмни нюанси може да предизвика появата на светли ивици (няма устойчивост на издраскване). 

В случай на влажни климатични условия (дъжд, роса, мъгла) могат да се появят жълтеникави прозрачни следи от добавките, имащи леко лъскав отблясък и вискозитет върху студени повърхности или поради забавено изсъхване, причинено от климатичните условия. Следите от добавките са водоразтворими и ще изчезнат при обилно количество вода, напр. обилни и чести валежи. Качеството на изсъхналото покритие няма да се повлияе от тези промени. В случай на директно пребоядисване, всички следи трябва да бъдат предварително намокрени и напълно заличени. Трябва да се нанесе допълнителен слой с CapaGrund Universal. Следите не могат да се появят, когато материалът се нанася при подходящи климатични условия.Туширането на повърхностите зависи от много параметри и става видимо чак след изсъхването.(За Германия:Информационен списък No. 25 на BFS)