Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o grunduire prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund.

Tencuieli de gips şi tencuieli prefabricate din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2:
Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Tencuiala de gips cu strat de sinter se şlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcţii din gips:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile puternic compactate, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):
Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) moi sau șlefuite se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol WeissGrund, OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fişa BFS Nr. 12.

Beton:
Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum şi substanţele făinoase, nisipoase.

B.C.A.:
Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Acoperiri portante:
Suprafeţele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafaţa îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. 

Suprafeţe afectate de mucegai:
Mucegaiul sau algele se înlătură prin curăţare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund şi se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcţie de tipul şi natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele anti-mucegai Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind substanţele periculoase şi materialele biologice).

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină, precum şi petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafeţele puternic contaminate folosiţi vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1.

Lemn și materiale lemnoase:
Se acoperă cu lacuri Capacryl Acryl sau Capacryl PU - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicaţiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz .

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 50°

Duză: 0,023–0,026"

Presiune la pulverizare: 150–180 bar

Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea Caparol Alb Interior nediluată sau diluată cu max. 5% apă. Pe suprafeţele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund din vopseaua diluată cu max. 10% apă. Pe suporturile neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu Caparol Weiss-Grund.

Consum

Cca. 130 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunză-tor. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, „ud-pe-ud”. La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară. În cazul suprafeţelor cu iluminare nefavorabilă (lumină laterală), vă recomandăm utilizarea produsului CapaSilan. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Препоръки

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без напуквания.

Подготовка на повърхността

Мазилки от разтвори P II и P III / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1 от минимум 1,5 N mm 2:
Твърди, нормално абсорбиращи мазилки се боядисват без предварително грундиране. На много порести, пясъчни, абсорбиращи мазилки, нанесете грунд OptiGrund E.L.F. или Capricol Tiefgrund.

Мазилки и гипсови мазилки от групата на PIV / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 13279 мин. 2 N/mm2 :
Нанесете грунд Caparol WeissGrund. Покритието от гипсова мазилка с пясъчно покритие се шлифова, отстраняват се праховите частици и се нанася грунд Caparol Tiefgrund TB.

Гипскартон:
На абсорбиращите плоскости се нанася грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol Tiefgrund TB. На плътните плоскосту, нанесете грунд Caparol WeissGrund

Бетон:
Отстранете остатъците на декофорола, както и песъчливите, неразрушими вещества. Нанесете грунд от Capaplex, разреден 1: 3 с вода.

Тухлена зидария:
Боя без предварителна обработка.

Носещи покрития:
Меките и абсорбиращи повърхности са боядисани без предварителна подготовка. Гланцираните и лакирани повърхности се шлифоват, за да се получат прилепнали повърхности. Нанесете грунд от Caparol WeissGrund.

Неносещи покрития:
Премахнете слоевете от лакове, дисперсионни бои или синтетични смоли. На гладки, слабо абсорбиращи повърхности, нанесете грунд на Caparol WeissGrund. На много пореста, пясъчна или абсорбираща повърхност, нанесете грунд OptiGrund E.L.F. или Capricol Tiefgrund. Неносещите минерални бои се отстраняват механично и повърхността се почиства от прах. Нанесете грунд от Caparol Tiefgrund TB.

Залепени слоеве от боя:
Измийте повърхността внимателно, като отстраните старите слоеве напълно, нанесете грунд Caparol Tiefgrund TB.

Тапети:
Боя без предварително третиране.

Незалепващ тапет:
Премахнето напълно. Измийте остатъците от мазнини и лепило. Нанесете грунд Caparol Tiefgrund TB.

Повърхности, засегнати от плесен:
Мухъл или водорасли се отстраняват чрез мокро почистване. Измийте повърхността внимателно с Capatox или FungiGrund и оставете да изсъхне. Нанесете грунд в зависимост от вида и естеството на основата. За да се довършат засегнатите области, се използват антифаулинг бои Fungitex-W, Indeko-W или FungiStop-W. Спазвайте разпоредбите и законовите разпоредби (напр. Разпоредби за опасни вещества и биологични материали).

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:
Никотиновите петна, както и петна от сажди или грес, се измиват с вода, с обезмасляващ препарат и се оставят да изсъхнат добре. Нанесете грунд Caparol AquaSperrgrund. При силно замърсени повърхности използвайте изолационната боя Aqua-inn Nº1.

Дървени повърхности:
Използвайте акрилни или полиуретанови лакове Capacryl - екологични и водоразтворими.

Малки дефекти:
След подходяща подготовка на повърхността, поправете с Caparol Akkordspachtel в съответствие с посоките на обработване, след това нанесете грундиращ слой, според случая.

Начин на нанасяне

Четка, валяк или пръскане Airless.

Безвъздушно приложение:

  • Ъгъл на разпръскване: 50 °
  • Дюза: 0.023-0.026 "
  • Налягане на спрея: 150-180 bar

Почистването на оборудването се извършва чрез измиване с вода веднага след употреба

Инструкции за полагане

Наситено и дори покритие от бял Caparol White Неразреден или разреден с макс. 5% вода. На контрастиращите цветни повърхности грундираният слой на разредената боя с макс. 10% вода. На неравномерни абсорбиращи основи нанесете грунд на Caparol Weiss-Grund.

Разход

Прибл. 130 ml/m2 на покритие върху гладки основи. На неравни повърхности консумацията нараства съответно. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Условия на обработка

Температурите не трябва да са по-ниски от + 5°C

Температура за изсъхване

При + 20 ° C и 65% относителна влажност на въздуха, боята изсъхва за 4-6 часа. Напълно изсъхване се наблюдава след 3 дни. При по-ниски температури и повишената влажност на въздуха времето за изсъхване се удължава.

Забележка

За да се избегнат видими припокривания, боя без прекъсване, мокро на мокро, за да се получи еднакъв вид на фини повърхности и / или тангенциална светлина, е необходимо боята да се разбърка добре. За зони с неблагоприятно осветление (странична светлина) препоръчваме да използвате CapaSilan. Когато прилагате Caparol Tiegrund TB, може да се появи специфичен аромат на разтворител. Поради тази причина трябва да се осигури адекватна вентилация на работното пространство. В чувствителна среда се препоръчва да се приложи Amphisilan-Putzfestiger, без аромат и ниска миризма.