Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:

Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o grunduire prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF.

Tencuieli de gips şi tencuieli prefabricate din grupa de mortare PIV:

Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tencuiala de gips cu strat de sinter se şlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcţii din gips:

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB.Pe plăcile puternic compactate, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):

Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) moi sau șlefuite se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fişa BFS Nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum şi substanţele făinoase, nisipoase. B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă. Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Acoperiri portante:

Suprafeţele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafaţa îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă. Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafeţe afectate de mucegai:

Mucegaiul sau algele se înlătură prin curăţare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund şi se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcţie de tipul şi natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele anti-mucegai Fungitex-W, Indeko-W sau Malerit-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind substanţele periculoase şi materialele biologice).

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafeţele puternic contaminate folosiţi vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1.

Lemn și materiale lemnoase: Se acoperă cu lacuri Capacryl Acryl sau Capacryl PU - lacuri ecologice, diluabile cu apă. Mici defecte:

După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicaţiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz .

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023–0,026" Presiune la pulverizare: 150–180 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea CapaTrend nediluată sau diluată cu max. 5% apă. Pe suprafeţele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund din vopseaua diluată cu max. 10% apă. Pe suporturile neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Consum

Cca. 150 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”. La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară. În cazul suprafeţelor cu iluminare nefavorabilă (lumină laterală), vă recomandăm utilizarea produsului CapaSilan. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Подходящи основи

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без каквито и да е материали, които биха могли да възпрепятстват добрата адхезия. В Германия: спазвайте VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата


Мазилки от групи  P II и P III:
Твърдите мазилки, с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху порьозни, песъчливи, абсорбиращи основи се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F., респективно CapaSol L.F.


Гипсови шпакловки и мазилки от групи  P IV:
Нанася се един слой Caparol Haftgrund. Гипсовите мазилки се шлифоват с шкурка, отстранява се праха и се нанася един слой Caparol-Tiefgrund TB.


Строителни гипсови плоскости:
Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-
Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой адхезионен грунд Caparol Haftgrund.


Плоскости от гипскартон:
Следите от шпакловка се отстраняват с шлайфане. Меките и шлайфаните гипсови зони се укрепват с дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. След това се нанася един слой боя като грунд или адхезионен грунд 
Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol L.F. При плоскостите с петна от цветни водоразтворими вещества  се нанася един слой филтриращ грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте техническия лист на AquaSperrgrund.


Бетон:
Евентуалните остатъци от ронливи вещества, и от прахообразни, песъчливи вещества се отстраняват.


Газобетон:
Грундира се с Capaplex разреден с вода в пропорция 1:3.


Зидовете от тухли от варовиков камък и  от неизмазани тухли:
Боядисват се без предварителна подготовка.


Покрити с боя повърхности в добро състояние: 
Предходните соеве матова боя, леко абсорбиращи, се боядисват без предварителна обработка. Стари слоеве лак или гланцови покрития се шлифоват до матово и се грундират с Caparol-Haftgrund.


Повърхности с повредена боя: 
Повредените повърхности покрити с лак,цветни дисперсии или мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Върху гладки, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой адхезионен грунд Caparol-Haftgrund. Абсорбиращите, порьозни и песъчливи повърхности се грундират с  OptiGrund E.L.F., респективно с CapaSol L.F. Повредените слоеве минерална боя се отстраняват механично и се почистват от прах.Нанася се един слой грунд  Caparol-Tiefgrund TB.


Слоеве боя на базата на лепило: 
Измива се добре повърхността и се нанася един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. 


Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети: 
Боядисват се без предварителна обработка.


Нездрави тапети: 
Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB.


Атакувани от мухъл повърхности: 
Мухълът, респективно гъбите се отстраняват механично с четка и мокро остъргване. След това основите се измиват с Capatox и се оставят да изсъхнат добре. При много устойчиви петна, крайното покритие се полага със слой Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.


Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:
Петната от никотин, сажди или мазнини се  измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка, Нанася се един слой изолиращ грунд  Caparol AquaSperrgrund (технически лист нр. 384)
При силно замърсените повърхности ще се използва като горен слой Caparol IsoDeck. (технически лист нр. 848). 


Дърво и дървен материал: 
Нанася се разредена с вода екологичната боя, Capacryl Acryl-Lacken или Capacryl PU-Lacken.


Малки повредени повърхности: 
След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol Akkordspachtel и ако е необходимо,се нанася един слой боя като грунд.

Начини на нанасяне

Първи слой  CapaTrend, разреден с макс. 10% вода, последван от втори  неразреден или разреден  с вода в пропорция макс. 5%.

Нанася се с четка, с мече, или уреди за пръскане. 
Пръскане:

  • Ъгъл на пръскане:  50°
  • Дюза:                      0,021-0,026″
  • Налягане:              150-180 бара

Уредите се почистват с вода след употреба

Разход

Около 150 ml/m2, върху гладки основи. Разходът нараства при нанасяне върху груби основи. Точният разход се определя след проби.

Условия на приложение

Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва по повърхността след 4-6 часа и може да се нанесе нов слой.  Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и по-голяма влажност на въздуха времето за съхнене се удължава. 

Бележка

За да се избегнат видими добавени боядисани площи, да се боядисва наведнъж,  мокро върху мокро. При използване на дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB в затворени помещения може да се появи специфична миризма на разтворител. Поради това се препоръчва подходящо проветряване на работното помещение. При чувствителни среди се препоръчва използването на грунд, AmphiSilan-Putzfestiger, който не съдържа ароматични вещества и е със слаба миризма