Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

CapaSilan е матова, интериорна боя с минимизирано съдържание на летливи органични съединения, без активни разтворители, устойчива на триене с добра запълваща способност. 

CapaSilan е представител на ново поколение интериорни бои, тъй като продуктът осигурява по-дълго отворено време за работа, с което позволява по-добро разнасяне и структуриране на покритието, с цел избягване на следи от валяк по обработваната повърхност, дори и върху стени с плъзгаща се светлина. Подходяща за реновиране и на акустични панели и мазилки.

Характеристики

 • Минимизирано съдържание на летливи органични съединения, без разтворители
 • Не съдържа вредни вещества
 • Дълго отворено време за работа – позволява да се нанася върху големи повърхности, без опасност от появата на райета
 • Много добра способност на дифузия на водни пари
 • Коефициент на въздушно съпротивление sd < 0.1 m
 • Позволява корекции
 • Лесно се нанася

Описание на продукта

Специална комбинация от емулсия на силиконови смоли с добавка от дисперсия на изкуствена смола.

Опаковки

 • Стандартна: 12,5 L
 • CapaSilan Airfix: Готова за употреба с висока ефективност при полагане с валяк и машина за безвъздушно нанасяне на боя - 25 L 
 • ColorExpress: 12.5 L

Цвят

Бял.

CapaSilan може да се тонира ръчно, чрез добавяне на макс. 5% пигментиращи пасти от серията CaparolColor или AVA-Amphibolin. При ръчно тониране препоръчваме, за да се избегне възможност от разнотоние, цялото количество материал необходимо за конкретния обект да се оцвети еднократно. При избор на индивидуален цвят в количества над 100 литра, продуктът може да се произведе по поръчка. CapaSilan може да се тонира и чрез компютърна система ColorExpress във всички пастелни цветове от цветовите колекции на Caparol (цветове с яркост до 70). Преди употреба проверете оцветения продукт, за да избегнете несъответствия с цвета, препоръчително е цялото количество, необходимо за конкретния обект да се поръча от една производствена партида.

Степен на гланц

Пълен мат в съотв. с изискванията на EN 13 300.

Съхранение

На хладно, без опасност от замръзване, без пряка слънчева светлина.

Технически характеристики

Характеристики според изискванията на EN 13 300: Тонирането на продукта може да даде леки отклонения.

 • Устойчивост на мокро триене: Клас 1, съотв. на  DIN 53778
 • Покривна способност: Клас 1, при разход  около  7 m²/l o или  140 ml/m²
 • Едрина на частиците: Фина (< 100 µm)
 • Плътност: Около 1.45 g/cm²

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

Вътрешни 1

Вътрешни 2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

+

+

-

-

-

(-) не е подходящо / (0) условно приложимо / (+) приложимо