Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Подходяща за често почиствани повърхности, устойчива на замърсяване, за вътрешни стени и тавани. Перфектно покритие за площи, изложени на високи механични натоварвания. PremiumClean е устойчива на дезинфектанти, което я прави изключително подходяща за площи с по-строги хигиенни изисквания като: болници, почивни домове, магазини,хотели, ресторанти, училища, офиси и частни жилища с акцент върху областите, подложени на замърсяване.

Свойства

 •   Водоразредима, екологична, без мирис
 •   Неподатлива на замърсяване
 •   Почиства се отлично
 •   Не съдържа вредни субстанции
 •   Добра дифузионна способност sd стойност < 0.1 m
 •   Устойчива на домакински препарати и дезинфектанти

Съдържание

Дисперсия от синтетични смоли, отговаряща на DIN 55945.

Опаковки

 •   Стандартна: 5 L; 12,5 L 
 •   ColorExpress: 12,5 L

Цвят

Бял.

PremiumClean се оцветява с до макс. 10% оцветители. Ако повече от една опаковка е ръчно оцветена, всички трябва да се разбъркат преди употреба за да се избегнат разлики в цвета. Количества над 100 L в отделен цвят могат да бъдат поръчани готово оцветени франко завод. PremiumClean се оцветява машинно във всички настоящи цветни картели чрез тониращата система ColorExpress в светли тонове. Проверете цвета на продукта преди полагане, за да се избегнат разлики. При непрекъснати повърхности използвайте продукт от една и съща партида.

Степен на гланц

Мат (според DIN EN 13 300). В зависимот от ъгъла на гледане, може да се появи блясък в средата (копринен мат/ полугланц). 

Съхранение

На хладно и предпазено от замръзване място.

Технически характеристики

Характеристики според DIN EN 13 300: 

 • Устойчивост на мокро триене: Клас 1, съгласно на DIN 53778
 • Клас на покривност клас 2, при 7 m2 / l съответно 140 ml / m2
 • Зърнометрия: Фин(< 100 µm)
 • Плътност: прибл. 1,34 g/cm³

Забележка

Съвети при почистване:
Преди първото почистване изберете по-малко видима площ и проверете съвместимостта на препатара със системата за боядисване. Следвайте инструкциите на препарата и не ползвайте такива с абразивни частици. При почистване на оцветена боя е възможно отлагане на пигмент от микрофибърна кърпа.

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

Вътрешни 1

Вътрешни 2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

+

+

+

-

-

(-) не е подходящо / (0) условно приложимо / (+) приложимо