Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Toate suprafeţele interioare uzuale, portante, ce nu necesită o grunduire prealabilă, cum sunt tencuielile minerale, tapetele noi cu inserţie de aşchii de lemn, structurate, sau din fibră de sticlă, precum şi suprafeţe vechi de vopsea mată.
Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din lut:

Se curăță suprafeţele care urmează să fie vopsite și se grunduiesc cu Sylitol-Konzentrat 111, diluat 2:1 cu apă. Aplicați un strat de probă și verificați dacă apar pete maro.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,018–0,021" Presiune la pulverizare : 150–180 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea Caparol Sensitiv nediluată sau diluată cu max. 5% apă. Pe suprafeţele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund din vopseaua diluată cu max. 5% apă. 

Consum

Cca. 140 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”. La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară. În cazul suprafeţelor cu iluminare nefavorabilă (lumină laterală), vă recomandăm utilizarea produsului CapaSilan. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Подходящи основи

За обичайните носещи вътрешни повърхности не е необходимо предварително грундиране, както при минералните мазилки, новите тапети с вградени дървени частици, структурирани или от стъклени нишки, така и стари повърхности матова боя.

Подготовка на основата

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, 3.

Повърхностите, които следва да се боядисват се почистват и се грундират със Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1. Нанесете един пробен слой и проверете дали се появяват кафяви петна.

Начин на нанасяне

С четка, мече или с уреди за пръскане Airless.

Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Дюза: 0,018–0,021"
  • Налягане на пръскане : 150–180 бара

Оборудването се измива с вода веднага след ползване.

Нанася се един наситен и равномерен неразреден слой боя Caparol Sensitiv или разреден с макс. 5% вода. Върху контрастно оцветените повърхности се нанася предварително един слой боя разредена с макс. 5% вода.

Разход

Около 140 ml/m2 за един слой, когато се нанася върху гладки повърхности. При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 4-6 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Условия за работа

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C температура на подслоя и въздуха.

Бележка

За избягване на видими следи от припокриване трябва да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро”. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята се разбърква добре и се прецежда. При повърхностите с лошо осветление (светлината пада странично), Ви препоръчваме да използвате продукта CapaSilan.

Следите от извършените повърхностни ремонти зависят от повече фактори и са неизбежни.