Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

За обичайните носещи вътрешни повърхности не е необходимо предварително грундиране, както при минералните мазилки, новите тапети с вградени дървени частици, структурирани или от стъклени нишки, така и стари повърхности матова боя.

Подготовка на основата

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, 3.

Повърхностите, които следва да се боядисват се почистват и се грундират със Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1. Нанесете един пробен слой и проверете дали се появяват кафяви петна.

Начин на нанасяне

С четка, мече или с уреди за пръскане Airless.

Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Дюза: 0,018–0,021"
  • Налягане на пръскане : 150–180 бара

Оборудването се измива с вода веднага след ползване.

Нанася се един наситен и равномерен неразреден слой боя Caparol Sensitiv или разреден с макс. 5% вода. Върху контрастно оцветените повърхности се нанася предварително един слой боя разредена с макс. 5% вода.

Разход

Около 140 ml/m2 за един слой, когато се нанася върху гладки повърхности. При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 4-6 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Условия за работа

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C температура на подслоя и въздуха.

Бележка

За избягване на видими следи от припокриване трябва да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро”. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята се разбърква добре и се прецежда. При повърхностите с лошо осветление (светлината пада странично), Ви препоръчваме да използвате продукта CapaSilan.

Следите от извършените повърхностни ремонти зависят от повече фактори и са неизбежни.