Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Всички обикновени интериорни повърхности – нови или със стари дисперсионни бои. Този продукт е специално създаден за повърхности от гипскартон или покрити с гипсова мазилка, които са силно абсорбиращи. Може да бъде нанасян и на други носещи повърхности, като например върху бетон, грапави, релефни или щамповани тапети. Повърхностите трябва да са чисти, сухи и без остатъчни вещества по тях. Спазвайте VOB, глава С, DIN 18363, ал. 3.

Подготовка на основата

Тази боя може да бъде нанасяна директно върху нови или стари повърхности, ако те са чисти и добре изсушени. Не е необходима предварително подготовка на повърхността с грунд. Нанася се директно върху повърхности от гипскартон или с гипсова замазка. Много меките гипсови повърхности се укрепват с грунд Putzfestiger. 

Начин на нанасяне

С четка, мече или чрез пръскане Airless.

  • Нанасяне Airless: Ъгъл на пулверизиране: 40-50%
  • Дюза: 0,021 – 0,025”
  • Налягане при пулверизиране: 150-180 бара
  • Инструментите се измиват с вода, веднага след употребата им.

Инструкции за нанасяне

 Gipskarton Farbe се разтваря с максимум 10% вода.

Разход

Около 110 ml/m2 на слой, при гладка основа. Върху груби повърхности разходът се увеличава. Точният разход се определя чрез извършване на проби.

Условия на обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: 
+ 5°C за слой и въздух.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа. 
При по-ниски температури се удължава времето за съхнене.

Бележка

За да се избегнат видими натрупвания, трябва да се боядисва без прекъсване на процеса – “мокро върху мокро”. При нанасянето чрез Airless метод, боята трябва да се разбърка добре. Следите от направените поправки по повърхността зависят от много фактори и са неизбежни. Да се използва само върху препоръчителните основи!