Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни основи

Повърхностите трябва да бъдат равни, чисти, сухи и без наранявания. Замърсените повърхности се измиват с вода под налягане, след което се грундират с Capatox исе оставят да изсъхнат напълно. В случай на по-сериозни замърсявания трябва да се измият с подходящ препарат и вода под налягане. За да избегнете появата на петна по крайната повърхност, осигурете пълно и равномерно изсушаване на основата!

Ако се прилага върху въглеродна или въглеродна топлоизолационна система, трябва да се има предвид, че подсилващият слой трябва да е здрав, ако има нарушения се полага втори армиращ слой. Ако е необходимо да се закрепят изолационните плочи с дюбели, използвайте универсални дюбели STR U 2G, които да са покрити с изолационен материал. Над армировъчния слой се нанася декоративна мазилка от Carbon Fassadenputz K15.

Конструкция на слоя

Създаване на гладка основа: Пласт от Accento-Spachtel да се нанесе по цялата повърхност на структурирания  слой, за да изглади повърхността и да запълни дребните пукнатини. Всички следи от повърхностен материал могат да се изгладят с гъба.

Основен слой: След изсушаване на първия слой (приблизително 2 дни) се нанася нов слой Accento-Spachtel, като се използва маламашка от неръждаема стомана (Werkzeuge Dietrich, Art.No .: 446475531), до пълното покритие на повърхността. Дебелината на нанесения слой Accento-Spachtel да е максимум 1 mm. След изсъхване всички следи от материал могат да се отстранят  чрез ръчно шлифоване с шкурка (размер на зърната 120-240).

Междинен слой:  Вторият слой на Accento-Spachtel се нанася със специален пластмасов инструмент (Werkzeuge Dietrich, Art.No .: ZK58829). Нанесете наситен слой материал върху повърхността. Не е позволено да се нанася с метален инструмент,  за да се предотврати появата на метални следи по повърхността чрез износване (триене).

Важно: Повърхности трябва винаги да бъдат напълно покрити с Accento-Spachtel

Финален слой: Финалния слой се постига с помощта на Accento-Finish. Може да се прилага в зависимост от желания краен вид, прозрачен или пигментиран (злато, сребро, мед). Accento-Finish се нанася чрез пръскане на петна по цялата повърхност в наситен слой, след това материалът се надраска с пластмасов скрепер Accento, "мокро върху мокро".

Забележка:
Индивидуалната дебелина на слоевете на тази декоративна система: основният слой, междинният и крайният слой не трябва да надвишават 1 mm. Изискват се конкретни проби преди действителното прилагане на декоративната система.

За да се получи равномерно оформена повърхност, материала трябва да бъде нанасен от един и същ апликатор, за да се избегнат възможни разлики.

Поради използването на естествени суровини са възможни леки разлики в материала. По тази причина по-големите повърхности да се покриват с материал от една и съща партида или ако това не е възможно, материалите от различни партиди, да се смесват преди нанасяне.

Разход

Слой за попълване на пукнатините   

cca.0,7 – 1,0 kg/m2

Базов слой

cca. 1,2 – 1,5 kg/m2

Междинен слой

cca. 0,2 – 0,3 kg/m2

Финален слой

cca. 0,1 kg/m2

Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Условия за нанасяне

По време на фазата на нанасяне и сушене температурите на околната среда и основата не трябва да падат под + 5 ° C или да превишават + 30 ° C. Не работете при пряка слънчева светлина, силен вятър, мъгла или висока влажност.

Време за изсъхване

Основното покритие може да бъде покрито с втори слой най-рано след прибл. 6 часа, а най-добре след 24 часа. Междинният слой може да бъде покрит най-рано след 3 часа. Времето на сушене се влияе от температурата на въздуха и условията на влага. В случай на ниски температури и висока влажност времето за сушене ще бъде съответно удължено. По време на нанасянето на продуктите и във фазата на сушене, повърхността да се защитена от дъжд с помощта на брезенти. Финалния слой може да се приложи само след като Accento-Spachtel слой е напълно изсушен.

Инструменти

Да се почистват с вода, веднага след употреба.