Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate și pregătirea acestora

Suprafețele trebuie să fie plane, curate, uscate, portante și fără substanțe ce împiedică aderența. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Suprafețele contaminate de ciuperci, mușchi sau alge se spală cu apă sub presiune. După aceasta se tratează cu Capatox și se lasă să se usuce bine. În cazul suprafețelor contaminate de gaze industriale și pete de funingine, acestea se spală cu detergent corespunzător și apă sub presiune. Pentru evitarea apariției de pete pe suprafața finală, se va asigura uscarea completă și uniformă a stratului suport!

În cazul aplicării peste un sistem de termoizolație Carbon sau Carbon Extra se va avea în vedere următoarele: stratul de armare necesită cerințe ridicate de planeitate, în caz contrar se va aplica un al doilea strat de armare pentru realizarea planeității necesare. Plasa de armare va fi înglobată în treimea superioară a masei de șpaclu. În cazul în care este necesară și fixarea plăcilor termoizolante prin dibluire, se vor utiliza dibluri universale STR U 2G montate ascuns și acoperite cu rondele din material termoizolant.

Peste stratul de armare se aplică un strat de tencuială decorativă Carbon Fassadenputz K15. După uscarea stratului de tencuială, suprafața se va răzui cu ajutorul unui razuitor pentru tencuială tip grilă. Dacă suprafața se structurează cu o gletieră din inox, atunci această etapă de răzuire poate fi omisă.

Construcția straturilor

Realizarea unui strat suport neted
Peste stratul de tencuială decorativă structurată și răzuită se va aplica prin șpăcluire pe întreaga suprafață un strat de Accento-Spachtel (în nuanța dorită) în vederea nivelării suprafeței și umplerii porilor. Eventualele urme de material (bavuri) de pe suprafață rezultate în urma șpăcluirii de nivelare, pot nivelate după un scurt timp de uscare cu ajutorul unei gletiere din burete.

Stratul de bază
După uscarea stratului anterior (cca.2 zile) se va aplica un nou strat de Accento-Spachtel cu ajutorul unui fier de glet flexibil din inox (Werkzeuge Dietrich, Art.-Nr.: 446475531) sau fier de glet venețian, aplicat în pete până la acoperirea totală a suprafeței sau direct pe întreaga suprafață. Grosimea stratului de Accento-Spachtel astfel aplicat va fi de maxim 1 mm.
Aspectul suprafeței finale va fi influențat tehnica de aplicare, de numărul trecerilor de nivelare, precum și îndemânarea aplicatorului.
După uscare (de regulă 1 zi, în funcție de condițiile climaterice acest timp de uscare poate fi prelungit) eventualele urme de material (bavuri) se vor îndepărta prin șlefuire manuală cu hârtie abrazivă(granulație 120-240).

Important: Suprafața va fi atent desprăfuită! În cazul unor timpi de uscare prelungiți, șlefuirea va fi mai greoaie.

Stratul intermediar
Al doilea strat de Accento-Spachtel se va aplica cu ajutorul gletierei speciale Accento  din material plastic cu colțuri rotunjite (Werkzeuge Dietrich, Art.-Nr.: ZK58829). Se va aplica un strat saturat de material pe suprafață, după care cu ajutorul gletierei speciale Accento se trage la zero (se vor evita aglomerările de material). Nu sunt permise la aplicarea acestui strat gletierele metalice pentru a preveni apariția de urme metalice pe suprafață prin uzură (frecare).

Important: Suprafețele șlefuite trebuie întotdeauna complet acoperite cu Accento-Spachtel.

Stratul final / Stratul de efect
Stratul final, respectiv stratul de efect, se va realiza utilizând produsul Accento-Finish. Acesta poate fi aplicat în funcție de aspectul final dorit, transparent sau pigmentat (auriu, argintiu, cupru). Accento-Finish se aplică prin șpăcluire în pete, pe întreaga suprafață, într-un strat saturat, după care  „ud-pe-ud” materialul se trage la zero cu gletiera din material plastic Accento. Pentru a evita ca suprapunerile de material să fie vizibile, se va utiliza personal suficient astfel încât stratul de Accento-Finish să fie aplicat într-o singură etapă  „ud-pe-ud”.

Indicație:
Grosimea individuală a straturilor acestui sistem decorativ: stratul de bază, intermediar și cel final nu trebuie să depășească 1 mm. Datorită posibilităților multiple de modelare ale sistemului Accento, este obligatorie efectuarea de mostre înainte de aplicarea efectivă a sistemului decorativ.

Pentru obținerea unei suprafețe cu aspect uniform, suprafețele compacte trebuie decorate de același aplicator, pentru a evita eventualele diferențe datorate  „mâinii” aplicatorului.

Datorită utilizării de materii prime naturale sunt posibile ușoare diferențe de nuanță ale materialelor. Din această cauză, suprafețele întinse se vor acoperii cu materiale provenind din aceeași șarjă, sau dacă nu este posibil acest lucru materialele provenind din șarje diferite se vor amesteca înainte de aplicare.

Consum

Strat de șpaclu pentru umplerea porilor

cca.0,7 – 1,0 kg/m2

Strat de bază

cca. 1,2 – 1,5 kg/m2

Strat intermediar

cca. 0,2 – 0,3 kg/m2

Strat final

cca. 0,1 kg/m2

Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. De asemenea, trebuie luate în considerare variații ale acestor consumuri datorită caracteristicile stratului suport și a condițiilor de aplicare.

Condiții de aplicare

Pe perioada de aplicare și în faza de uscare temperatura mediului înconjurător şi a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5°C sau să depășească + 30°C. Nu se va lucra sub acțiunea directă a razelor solare, vânt puternic, ceață sau umiditate ridicată a aerului.

Timp de uscare

Stratul de bază poate fi șlefuit cel mai devreme după cca. 6 ore și poate fi acoperit după cca. 24 ore. Stratul intermediar poate fi acoperit cel mai devreme după 3 ore. Timpii de uscare sunt influențați de condițiile de temperatură și umiditate a aerului. În caz de temperaturi scăzute și umiditate ridicată a aerului, timpii de uscare se vor prelungi în mod corespunzător. Pe durata aplicării produselor și în faza de uscare suprafața se va proteja de ploaie cu ajutorul prelatelor montate pe schele. Stratul final de efect poate fi aplicat doar după uscarea completă a stratului de Accento-Spachtel.

Instrucțiuni de curățare și întreținere a uneltelor

Se curăță cu apă imediat după utilizare

Препоръчителни основи

Повърхностите трябва да бъдат равни, чисти, сухи и без наранявания. Замърсените повърхности се измиват с вода под налягане, след което се грундират с Capatox исе оставят да изсъхнат напълно. В случай на по-сериозни замърсявания трябва да се измият с подходящ препарат и вода под налягане. За да избегнете появата на петна по крайната повърхност, осигурете пълно и равномерно изсушаване на основата!

Ако се прилага върху въглеродна или въглеродна топлоизолационна система, трябва да се има предвид, че подсилващият слой трябва да е здрав, ако има нарушения се полага втори армиращ слой. Ако е необходимо да се закрепят изолационните плочи с дюбели, използвайте универсални дюбели STR U 2G, които да са покрити с изолационен материал. Над армировъчния слой се нанася декоративна мазилка от Carbon Fassadenputz K15.

Конструкция на слоя

Създаване на гладка основа: Пласт от Accento-Spachtel да се нанесе по цялата повърхност на структурирания  слой, за да изглади повърхността и да запълни дребните пукнатини. Всички следи от повърхностен материал могат да се изгладят с гъба.

Основен слой: След изсушаване на първия слой (приблизително 2 дни) се нанася нов слой Accento-Spachtel, като се използва маламашка от неръждаема стомана (Werkzeuge Dietrich, Art.No .: 446475531), до пълното покритие на повърхността. Дебелината на нанесения слой Accento-Spachtel да е максимум 1 mm. След изсъхване всички следи от материал могат да се отстранят  чрез ръчно шлифоване с шкурка (размер на зърната 120-240).

Междинен слой:  Вторият слой на Accento-Spachtel се нанася със специален пластмасов инструмент (Werkzeuge Dietrich, Art.No .: ZK58829). Нанесете наситен слой материал върху повърхността. Не е позволено да се нанася с метален инструмент,  за да се предотврати появата на метални следи по повърхността чрез износване (триене).

Важно: Повърхности трябва винаги да бъдат напълно покрити с Accento-Spachtel

Финален слой: Финалния слой се постига с помощта на Accento-Finish. Може да се прилага в зависимост от желания краен вид, прозрачен или пигментиран (злато, сребро, мед). Accento-Finish се нанася чрез пръскане на петна по цялата повърхност в наситен слой, след това материалът се надраска с пластмасов скрепер Accento, "мокро върху мокро".

Забележка:
Индивидуалната дебелина на слоевете на тази декоративна система: основният слой, междинният и крайният слой не трябва да надвишават 1 mm. Изискват се конкретни проби преди действителното прилагане на декоративната система.

За да се получи равномерно оформена повърхност, материала трябва да бъде нанасен от един и същ апликатор, за да се избегнат възможни разлики.

Поради използването на естествени суровини са възможни леки разлики в материала. По тази причина по-големите повърхности да се покриват с материал от една и съща партида или ако това не е възможно, материалите от различни партиди, да се смесват преди нанасяне.

Разход

Слой за попълване на пукнатините   

cca.0,7 – 1,0 kg/m2

Базов слой

cca. 1,2 – 1,5 kg/m2

Междинен слой

cca. 0,2 – 0,3 kg/m2

Финален слой

cca. 0,1 kg/m2

Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Условия за нанасяне

По време на фазата на нанасяне и сушене температурите на околната среда и основата не трябва да падат под + 5 ° C или да превишават + 30 ° C. Не работете при пряка слънчева светлина, силен вятър, мъгла или висока влажност.

Време за изсъхване

Основното покритие може да бъде покрито с втори слой най-рано след прибл. 6 часа, а най-добре след 24 часа. Междинният слой може да бъде покрит най-рано след 3 часа. Времето на сушене се влияе от температурата на въздуха и условията на влага. В случай на ниски температури и висока влажност времето за сушене ще бъде съответно удължено. По време на нанасянето на продуктите и във фазата на сушене, повърхността да се защитена от дъжд с помощта на брезенти. Финалния слой може да се приложи само след като Accento-Spachtel слой е напълно изсушен.

Инструменти

Да се почистват с вода, веднага след употреба.