Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни основи

Продуктът се прилага само върху повърхности, покрити с StuccoDecor DI LUCE.

Начин на нанасяне

За да се осигури правилно и лесно нанасяне, крайният слой на StuccoDecor DI LUCE се оставя да изсъхне поне 2 дни. Преждевременното нанасяне на восъчното покритие може да доведе до обезцветяване на повърхностите.

Прилага се по същия начин като StuccoDecor DI LUCE  /венецианска техника/. Продуктът се нанася неразреден върху цялата повърхност и след това излишният материал се отстранява. След изсъхване повърхността може да се почисти с мека кърпа.

Забележка: Не използвайте машини за полиране!

Разход

Макс. 10g/m2. Точна консумация се определя след извършване на някои проби.

Условия за обработка

В зависимост от естеството на поддържащия слой, 15-20 минути. Минимална работна температура + 100C

Време за съхнене

При температура от + 20 ° С и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва след 12 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето се удължава.

Работни инструменти

Венециански первази или двустранно острие с прибиращо се острие. Почистете с вода и сапун веднага след употреба. По време на употреба се изисква също периодично почистване.

Важно

За да се приложи продуктът към други техники за моделиране, трябва предварително да се проведат тестове за съвместимост.