Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без наличие на разделящи субстанции.

Подготовка на основата

Структурни основи: Нанасянето на  VarioPutz върху структурни или стъклофибърни тапети, както и върху леко структурирани основи може да стане след нанасяне на CaparolPutzgrund като структурата на основата ще остане. Може да се наложи повторно нанасяне на VarioPutz.

Основи от строителни разтвори от групите Р ІІ и Р ІІІ: Върху здрави, нормално попиващи основи се нанася без предварителна подготовка. Върху силно порьозни основи и силно попиващи такива да се нанесе грундиращо покритие от OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Основи от група Р IV: Гипсовите основи да се шлайфат, обезпрашат и да се нанесе Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Нормално попиващи повърхности с Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Гипсфазер: Грундиране с Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Гипскартон: Шпаклованите части да се шлайфат, обезпрашат и грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Нормално пиещи повърхности се грундират с Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610. Върху основи, засегнати от петна от вода и други водоразтворими пигменти, се нанася Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Премахнете всякакви остатъци от разделящи вещества и шлайфане, след това грундирайте с Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Покрития със слаба носеща способност: Премахнете компрометираните участъци и обработете с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Повърхности, засегнати от плесен: Почистете заразените места с вода и четка, след това измийте добре. Почистената повърхност се обработва с Capatox и се оставя да изсъхне.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Никотинови петна, сажди и мазнина почистете с вода и миещ препарат, след това оставете да изсъхне. Петна от вода почистете на сухо с четка. След това нанесете Caparol AquaSpergrund.

Малки дефекти: Малките дефекти по основата се отстраняват посредством Caparol- Akkordspachtel в съответствие с инструкцията на производителя и при необходимост се грундира предварително

Начин на нанасяне

Нанасяне с валяк: Разбъркайте VarioPutz с механична бъркалка на ниски обороти. Нанася се неразредена с дългокосмест валяк обилно и равномерно по метода „мокро в мокро”. Предварително валякът трябва да е добре напоен с материал. След 10-15 минути от първоначалното нанасяне материалът засъхва повърхностно, което позволява допълнително структуриране на частиците с четка с мек косъм.

Подходящи валяци:

  • Производител Rotaplast
  • Rotastreif 13
  • Triplegold 12

Нанасяне с пулверизация: Разбъркайте VarioPutz. В подходяща машина за полагане след пулверизиране няма последваща обработка.

Подходящ инструмент:

  • Воронкообразен пистолет
  • Дюза: 4-5 mm
  • Налягане на въздуха: 2,5 – 3,5 bar

Почистете инструментите веднага след работа, с вода.

Оформяне на покритието

Равномерно нанесете Caparol Putzgrund, тониран в цвета, съответстващ на избрания дизайн VarioPutz. В случай на слабопиещи основи, може да се наложи нанасяне и на два слоя Putzgrund.

Разход

Разход при нанасяне с валяк: Ок. 350 g/m2, точният разход се определя на място чрез нанасяне на пробно покритие.

Разход при пулверизация: В зависимост основата ок. 800-1100 g/m2, точният разход се определя на място чрез нанасяне на пробно покритие

Условия на работа

Температура на нанасяне: не по-ниска от +8° и относителна влажност на въздуха 65%. При температура +20° C и относителна влажност на въздуха 65% след 6 - 8 часа покритието е повърхностно сухо. След три дни вече може да се подложи на натоварване. При по ниски температури и висока влажност времето се увеличава.

Бележка

За избягване на петна от разнотония при големи повърхности използвайте продукти от едни и същи партидни номера. При използване на Caparol-Tiefgrund TB осигурете проветрение на помещенията заради съдържанието на разтворител. А при места, където това е невъзможно или не е желано, използвайте AmphiSilan-Putzfestiger, който е практически без мирис.

При работа с шпакловъчни маси на гипсова основа заради продължителното въздействие на влагата може да се получи подпухване, осоляване или мехури. Затова е необходимо при работа да се осигури бързо изсъхване с достатъчна вентилация и необходима температура.