Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни основи

Основата трябва да е чиста, със сцепление и без разделителни вещества. Силно абсорбиращите подслоеве се грундират с Caparol Tiefgrund. 

Подготовка на основата

Моля прочетете техническа карта № 650 „Основи и подготовката им”  с оглед определяне  съвместимостта на продукта с различните подслоеве и специалната им подготовка. 

Разреждане

Не се разрежда. 

Инструкции за нанасяне

Нанася се с четка. Предварително подготвената основа се боядисва в бяло. Боята се разбърква енергично преди нанасяне. Хомогенизира се ръчно! Не се въвежда в миксер или шейкър. Периодично се разбърква и по време на нанасяне. Върху подготвения и напълно сух основен слой се нанася с четка добре  разбърканата боя. Малко след нанасяне на боята, повърхността се обработва леко с четка за моделиране на кварцовия пясък. Според предпочитанията, боята се обработва вертикално, хоризонтално или кръстосано. Крайната фаза на обработване на повърхността с четка се извършва част по част, от единия към другия край.  Оборудването се измива с вода, веднага след ползване.

Разход

Около 100-120 ml/m², при нанасяне върху гладки повърхности. При структурираните повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби. 

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C за подслоя и въздуха. 

Време за изсъхване

При стайна температура от около +20°C и максимална влага на въздуха от 65%, съхненето трае  4-6 часа. При по-ниски температури и по-висока влага, времето за съхнене нараства. 

Бележка

Тази информация се базира на най-актуалните технически проучвания и на опита ни. Поради  многообразието на основите и специфичните условия от мястото на нанасяне, клиентът е длъжен да провери дали материалите ни отговарят на целите му и на съществуващите условия.