Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Изпитвания

Ƙ RMI- (Robert Murjahn Институт) Протокол от изпитване 2009/107 - 16

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Да се пази далеч от деца. В случай на контакт с очите, да се изплакнат веднага обилно с вода. Да не се допуска попадане в канализацията, водоизточници или върху почвата. За повече подробности вижте Листа за безопасност от производителя.

Депониране

За преработка да се предават само абсолютно празните опаковки. Течни остатъци от материала да се третират като бои на водна основа, според изискванията на месните закони. Засъхнали остатъци се изхвърлят като втвърдени бои на водна основа или битов отпадък.

Допустимо съдържание на ЛОС според изискванията на ЕС

Този продукт е категория (Кат.A/в): 40g/L ЛОС (2010)

Продуктът съдържа макс. 35g/L ЛОС

Съдържание

Полиакрилна смола, цветни пигменти, силикати, вода, гликолетер, добавки, консерванти. 

Техническа информация

Поради невъзможност всички случаи от практиката да бъдат описани в настоящата техническа информация, ако Вашият казус не е описан тук, моля свържете се с представителите на Caparol за консултация. Ние сме готови да Ви посъветваме как да изберете подходящото за Вас решение.