Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Спазвайте техническа информация № 650 по отношение на основите и тяхната подготовка. Разбъркайте много добре продукта преди употреба. Нанася се с четка, с мече или с пръскане. Участъците на свързване трябва да се покрият отново с мече.

Използвайте мече със средна дължина на косъма ( от 12-16 mm) със заоблени краища – без тенденция на събиране на материал по краищата.

Начин на нанасяне

При неструктурираните повърхности, след нанасяне с мече на EffektGrund, повърхността се структурира с четка, за да се предотвратят следите от мече. Нанасяне Airless: Оборудването се измива с вода веднага след употреба.

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Дюза: 0,021–0,026"
  • Налягане на пръскане: 150–180 бара

Разреждане

EffektGrund се нанася неразреден. При необходимост може да се разреди с макс. 3% вода за регулиране на консистенцията при нанасяне.

Условия за обработка

Долна крайна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C на слоя и въздуха.

Подготовка на слоевете

Междинен слой: 2xEffektGrund  Цвят: SilberGrund

Краен слой: 1-2x CapaSilber

Междинен слой: 2xEffektGrund  Цвят: GoldGrund

Краен слой: 1-2x CapaGold

Разход

Около 150-200 ml/m2 на слой, при нанасяне върху гладки основи. Разходните норми нарастват при нарастване върху грапави основи. Точният разход се орпеделя с проби.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността и може да се положи следващ слой след около 12 часа. По-ниските температури и по-висока влажност на въздуха удължават времето на съхнене.

Инструменти

Почистете веднага след употреба.

Бележка

EffektGrund не се препоръчва за хоризонтални повърхности, акумулиращи вода.