Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни основи

Може да се прилага върху всички вътрешни повърхности, подходящи за дисперсионни бои. Основата трябва да е чиста, без прах и наранявания. Препоръчват се грундове за боя и акрилни бои.

Подготовка на основата

Тонирайте в желания цвят. Нанесете Crystal Effekt с четка или валяк върху приготвената и напълно изсушена основна. Преди нанасяне лакът се смесва внимателно. За по-интензивен ефект могат да се нанесат два слоя лак. Почистването на оборудването се извършва чрез измиване с вода веднага след употреба.

Разреждане

Продуктът не се разрежда.

Разход

Прибл. 160-170 ml / m2 за слой върху гладки повърхности; при високи грапави повърхности консумацията се увеличава. Точна консумация може да се получи само след вземане на проби.

Време за изсъхване

При +20 ° С и 65% относителна влажност, повърхността е суха след 6 часа и може да се нанесе нов слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха тези времена се удължават.

Бележка

Поради разнообразието от основи и специфичните условия на мястото на приложение, клиентът е длъжен да провери дали нашите материали отговарят на предназначението и изискваните условия.