Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Област на приложение

Silikat-Fassadenputz е структурна декоративна мазилка, готова за нанасяне, с добра устойчивост на атмосферни влияния, много добра стабилност на цветовете, изключителни характеристики, поради които се препоръчва като оптимален финишен слой за термоизолационни системи с полистирен и минерална вата, хоросанови мазилки групи PIc, PII + PIII, съгласно DIN V 18550/DIN EN 998-1 и други носещи минерални слоеве.

Не се препоръчват повърхности със солни ефлоресценции, както и пластмасови или дървени повърхности.

Характеристики

 • Готова за нанасяне
 • Лесно нанасяне
 • Пропускливост на водни пари
 • Дълготрайна устойчивост на цвета на UV лъчите
 • Естествена защита против водорасли, гъби и мухъл
 • Устойчивост на атмосферни влияния и на фактори от околната среда
 • Безвредна за околната среда, с приятен мирис
 • Здрава
 • Без вътрешно напрежение

Опаковка/Вместимост съд

25 kg

Цвят

Бял

Silikat-Fassadenputz може да се тонира машинно в системата ColorExpress. За да се избегнат евентуални грешки при тониране, проверете цвета преди нанасяне на продукта. Малките количества могат да се оцветяват ръчно, с макс. 2% колоранти CaparolColor или AmphiColor. При ръчно оцветяване трябва да се разбърка цялото количество боя, за да се предотвратят цветовите разлики.

По заявка могат да се направят цветове с яркост > 20 (цветовете с яркост < 20 не се препоръчват за термоизолационните системи).

Цветовете с яркост под 15 (но не при термоизолационните системи) могат да се получат чрез нанасяне на допълнителен слой Sylitol-Finish.

Поради химичните връзки, цветните силикатни мазилки за фасади (екстериорни) могат да се повлияят от климатичните условия при нанасяне и да изсъхнат неравномерно (нееднороден цвят). В този случай, ефикасността на мазилката не се повлиява и за това не се примат рекламации. За да се избегне появата на подобно несъответствие на цвета, декоративната мазилка се боядисва с допълнителен слой боя Sylitol-Finish.

Гланц

Матов

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Да се предпазва от директните слънчеви лъчи. Годна 24 месеца от датата на производство, съхранявана е оригинални, плътно затворени опаковки.

Технически данни

 

 

 • Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer:

 

Clasa V1, conform DIN EN ISO 7783-2

 

 • Coeficient de absorbţie a apei:

 

Clasa W2, conform DIN EN 1062-3
 

 

 • Consistență

 

Păstoasă