Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Всички основи трябва да са стабилни, равни, чисти и без остатъци, които намаляват сцеплението.
Когато фиксирате върху композитни системи за топлоизолация, нанесете профилното лепило Capatect Capapor 121/109 върху подходящия и сух армиращ слой.

Проверете бетона и необработената мазилка за носеща способност, отстранете компрометираните елементи и грундирайте абсорбиращите повърхности.

Подготовката на материала

Смесете с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Разбъркайте отново след 5 минути. Не смесвайте повече материал, отколкото може да бъде обработен в рамките на един час. Приблизително 4,5 - 5,0l вода на 25 kg материал (чувал).

Нанасяне

Нанесете профилното лепило Capatect Capapor 121/109 върху цялата повърхност с назъбена мистрия ( 8-10 mm) върху основата и върху задната повърхност на фасадния профил. Нанасяйте само толкова лепило, колкото може да бъде покрито преди стягане на материала. Натиснете леко. 

Фугите също трябва да се обработят с лепилото, като изгладите с влажна четка.  Подсилените с профилно лепило арматурни слоеве трябва да се почистват с вода веднага след нанасянето, тъй като в противен случай минералните довършителни мазилки могат да причинят проблеми с адхезията.

Разход

около 3,0 - 4,0 kg/m2
Точен разход може да се даде след тест. 

Условия за обработка

Температурите по време на обработката не трябва да падат под + 5 ° C . Не работете върху зони, загряти от слънцето, при дъжд или при силен вятър.
 

Време за изсъхване

Приблизително след 24 часа (при 20 ° С и 65% относителна влажност) залепени с лепило за профил на Capatect Capapor 121/109 са фиксирани стабилно. Времето се удължава  при по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха.

Инструменти

Почистете с вода веднага след употреба.