Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни основи

Минерални повърхности на нови сгради, стари устойчиви мазилки и други носещи повърхности.

Подготовка на повърхността

Опорите трябва да са прилепнали, чисти, сухи и без мазни петна. Наранените места да бъдат почистени и дребните детайли да бъдат отстранени. Кухините и малките несъвършенства на мазилката трябва да се поправят.

Порестите пясъчни, силно абсорбиращи мазилки да се почистят до здрава оснива  и да се грундират с Sylitol-Konzentrat 111. Старите, носещи мазилки да се грундират с Putzgrund.

Нанасяне

Количеството лепило варира в зависимост от плоскостта на основата, неравностите до ± 1 cm могат да се изравнят с него. Повърхността, покрита с лепило, трябва да бъде най-малко 40% за структурирани системи с мазилка и най-малко 60% за керамични плочки.

За плоски или ниско абсорбиращи основи е препоръчително лепилото Capatect-Rollkleber 615, което да се нанесе по метода на залепване на цялата повърхност на плочата с помощта на мистрия от неръждаема стомана 10х10 mm.

Топлоизолационните плоскости се залепват, отдолу нагоре, чрез пресоване и плътно притискани в лепилната маса. Не позволявайте лепилото да проникне в съединението между плочите, за да се избегнат топлинни мостове. Вертикалните съединения между плочите да бъдат раздалечени с една половина на плочата. Ако в зоната на фугите се натрупа прекалено много лепило, след залепване на топлоизолационните плочи да се отстрани.

Всички получени съединения ще бъдат запълнени с ленти от полистирол или Capatect-Füllschaum B1. За противопожарна защита, за високи сгради и за дебелина на полистироловия лист над> 10 cm, горните ленти от минерална вата се нанасят в горната част на отворите.

Разход

1m2 /m2

Условия за обработка

По време на обработката, температурата на околната среда, материалът и основата трябва да бъдат между + 5°C и + 30°C