Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Fisă tehnică

  • Fisă tehnică Nr. R160 - Polistiren Dalmatina

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Certificat de conformitate

Certificat de conformitate - constanta performantei

Declarație de performanță

Declarație de performanță Dalmatina

Declaratie de performanta Dalmatina R