Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Индикации за опасност

Трябва да се избягва ненужен или продължителен контакт, разрязвания, влакна и прах с кожата и очите и да се използва защитно оборудване (ръкавици, предпазни очила, шапки). Трябва да се осигури вентилация на работното място, докато електрическото оборудване за рязане трябва да бъде оборудвано с прахосмукачки.

Извеждане от експлоатация

Остатъците, получени при преработката на топлоизолационни плочи и отпадъци от опаковки, да се изхвърлят като строителен отпадък.

Техническа консултация

Може да се свържете с консултантите относно допълнителна информация техническите параметри и начин на приложение.