Армираща мрежа Carbon-Gewebe

Сфера на приложение

Армираща мрежа за термоизолационна система Carbon, в комбинация с:

 • CarbonSpachtel
 • CarboNit
 • Carbon Minera

Характеристики

 • устойчивост на хлъзгане
 • якост на опън
 • без добавки омекотители
 • устойчивост на алкални вещества
 • размери на отворите 4 x 4 mm
 • отрязани краища

Опаковка

Ролки 50 m, с ширина 1100 mm = 55 m2

Цвят

Черен

Съхранение

На сухи места

Технически данни

 • Покривен слой: 20-30% ограничен
 • Устойчивост на късане спрямо дължината: 1750N /5cm
 • Плътност: 165 g/m2 +/- 5% съгласно DIN 53 854

Загуба устойчивостта на късане след съхранение в алкална среда: < 50% (28 d NaOH 5%ig или 24ч. Алкален разтвор pH 12,5 / 60C)