Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на повърхността

Постигане на армировъчен слой: Отстранете всякакви нередности в фугите на изолационните панели и почистете неприлепналата прах.

Подготовка на материала

Carbon Minera може да бъде механично подготвен с всички типове смесители с постоянно смесване, но и ръчно, с мощен миксер с ниска скорост на въртене (400 rpm).

Охлажда се, добавя се чиста вода и се смесва, докато се получи хомогенна маса без никакви вдлъбнатини. След прибл. 10 минути почивка се смесват още веднъж за кратко. Ако е необходимо, след този период на почивка може да се добави малко вода, за да се регулира консистенцията на материала. Изискването за вода е приблизително. 6 lt. за 25 кg торба. Втвърденият материал не може да се използва повторно чрез добавяне на вода.

Нанасяне

След нанасяне на ъглови защитни профили към краищата на сградата и прозорците и диагоналната дъга на ъглите на фасадните отвори, Carbon Minera се нанася по ширината на плочата. Нанася се мокро върху мокро, за да се осигури пълно покритие на мрежата. Общата дебелина на армировъчния слой е съответно най-малко 3 mm и 5 mm, докато армиращата мрежа е вградена в средната половина в горната трета на лентата.

Механизирано приложение: Carbon Minera може да се прилага с машини на Opus I (+) на Capatect Maschinentechnik.

Разход

Прибл. 4,5 kg / m2 при дебелина 3 mm. При дебелина от 5 mm, консумацията е приблизително. 7,5 kg / m2. Тези стойности са индикативни; трябва да се вземат предвид промените в потреблението, дължащи се на характеристиките на основата и условията на приложение.

Условия на обработка

По време на нанасянето и във фазата на сушене температурата на субстрата и въздуха не трябва да бъде по-малка от + 5 ° C или над + 30 ° C. Не работете при силно слънце или вятър, мъгла или висока влажност. Внимание към нощните слани!

Време за съхнене

При + 20°С и 65% относителна влажност на въздуха, подсилващият слой се изсушава на повърхността след 24 часа. Тя е суха в дълбочина и може да бъде подложена на някои след около. 2-3 дни. За по-нататъшна обработка се уверете, че материалът е достатъчно сух по цялата дебелина на слоя.

Разпръскващата маса се изсушава химически и физически чрез изпаряване на влажността. В студения сезон или в условия на висока влажност ще се поддържа продължително време на сушене. За да се предпази повърхността по време на сушене срещу валежите, трябва да се използват брезентни брезенти.

Pregătirea suprafeței suport

Realizarea unui strat de armare: Se elimină prin șlefuire eventualele neregularități ale rosturilor plă-cilor de termoizolare și se curăță praful neaderent rezultat. Se lipesc glafurile ferestrelor și alte ele-mente adiacente.

Pregătirea materialului

Carbon Minera poate fi preparat mecanic cu toate tipurile uzuale de malaxoare cu amestecare con-tinuă, dar şi manual, cu ajutorul unui mixer puternic, cu viteză mică de rotaţie (400 rotaţii/min).
Se adaugă apă rece, curată, și se mixează până la obținerea unei mase omogene, fără cocoloașe. După cca. 10 minute de repaos se mai mixează o dată, pentru scurt timp. Dacă este necesar, după această perioadă de repaus, se mai poate adăuga puţină apă în vederea reglării consistenţei mate-rialului. Necesarul de apă este de cca. 6 lt. pentru un sac de 25 kg.
Materialul întărit nu poate fi reutilizat prin adăugare de apă.

Mod de aplicare

După aplicarea profilelor de protecţie a colţurilor la marginile clădirii și a ferestrelor precum şi arma-rea diagonală a colţurilor deschiderilor faţadei, Carbon Minera se aplică cu ajutorul unui fier de glet cu dinți (8 x 8 mm) pe la o lățime egală cu cea a plasei de armare, apoi se înglobează plasa de ar-mare din fibră de sticlă cu o suprapunere de 10 cm în zona de îmbinare.

Ulterior, se șpăcluiește din nou cu Carbon Minera, ud pe ud, astfel încât să fie asigurată o acoperire completă a plasei. Grosimea totală a stratului de armare este de minim 3 mm respectiv 5 mm, în timp ce plasa de armare se situează încorporată la jumătatea respectiv în treimea superioară a stra-tului.

Aplicare mecanizată:
Carbon Minera poate fi aplicat cu ajutorul maşinilor Capatect Maschinentechnik Opus I (+).

Consum

Cca. 4,5 kg/m2, la o grosime a stratului de 3 mm. La o grosime a stratului de 5 mm consumul este de cca. 7,5 kg/m2. Acestea valori sunt orientative; trebuie luate în considerare variații ale consumu-lui datorate caracteristicile stratului suport și a condițiilor de aplicare.

Condiții de prelucrare

În timpul aplicării și în faza de uscare, temperatura stratului suport și a aerului nu poate fi mai mică de + 5°C sau mai mare de + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiţii de umiditate ridicată. Atenţie la îngheţul din timpul nopţii!

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativã a aerului, stratul de armare este uscat la suprafaþã dupã 24 de ore. Este uscat în profunzime şi poate fi supusã unor solicitãri dupã cca. 2-3 zile. Pentru prelucrãri ulterioare, asigura.i-vã cã materialul este suficient de uscat, pe toatã grosimea stratului.
Masa de şpaclu se usucã chimic şi fizic prin evaporarea umidităþii. În sezonul rece sau în condiþii de umiditate ridicatã, se va pãstra un timp de uscare prelungit. Pentru a proteja suprafaţa pe perioada uscãrii împotriva expunerii la ploaie, se vor folosi prelate pentru schele.

Curățarea echipamentului

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, aplicarea se va face fără întrerupere, „ud pe ud”. Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, produsele Carbon nu se amestecă cu alte materiale. Nu se recoman-dă aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă.