Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Обезвреждане

Получените остатъци от обработката на термоизолационните плоскости, както и остатъците от опаковките подлежат на начина на депониране, наложен от местните власти.
С точно рязане на термоизолационните плоскости могат да се избегнат загубите. Остатъците материал с малки размери се депонират съгласно Европейска директива EAK 17 02 03 (Пластични  материали).

Технически съвети

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. 
При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Техническа помощ

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro