Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Certificare

  •  Amphibolin ELF permeabilitate la vaporii de apă 
  •  Amphibolin ELF atacul ciupercilor și a algelor
  •  Amphibolin ELF eficacitatea a filmului de conservare

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta, deoarece poate afecta flora intestinală. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Se aplică numai cu pensula sau rola. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă.

Uneltele se curăță imediat după utilizare, cu apă și săpun.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-SF01 F

Compozitie

Liant hibrid (Organo-Silicat/Acrilat), răşină siliconică, dioxid de titan, silicaţi, carbonat de calciu, apă, agenți de formare a peliculei, aditivi, conservanți, film de conservare.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:   tehnic@caparol.ro