Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да бъде суха, чиста, без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка, да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Нанасяне

Един или два слоя, в зависимост от абсорбиращата способност на основата.

Разреждане

Разреждане само с Dupa-grund.

Нанасяне на покритието

На силно абсорбиращи основи да се разрежда с максимално 20% Dupa-grund, а върху плътни и трудно абсорбиращи повърхности С до максимум 20% Dupa-Putzfestiger 

Разход

Около 180-220 ml/m², в зависимост от абсорбцията на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Полагането може да се осъществява и при условия на студ, само ако основата е суха и не е заледена.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. При по-ниски температури и по-висока влажност времето за изсъхване се удължава.

Подходящи инструменти

Нанасянето се извършва с устойчиви на разтворители четки или валяк. Инструментите се почистват с Disbon 419 или с разредител.

Съвети

Dupa-Haftgrund е несъвместим с други вещества, с Duparol и Duparol-W. Затова не трябва да бъде смесван с тях.