Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Пигментирана бяла грунд-боя, предназначена за грундиране на вътрешни площи, които следва да бъдат боядисани с бои на база синтетична дисперсия или на база силикатна дисперсия. Междинен слой – адхезионен мост – върху гладки, носещи повърхности, напр. плоскости гипс картон, бетон, гипсови мазилки от групите PIV и PV , както и строителните гипсови плоскости. Като слой адхезионен грунд за полагане на тапети върху всички видове гладки повърхности със слаба абсорбция.

Свойства

  • Лесно приложим, разредим с вода, екологичен, със слаба миризма
  • Дифузионна способност
  • Високо сцепление
  • Изравняване способността за абсорбция
  • Добра покривност
  • Слой адхезионен грунд за бои на база силикатна дисперсия при нанасяне на основи, непозволяващи подходяща силикатизация

Основа на материала

Модифицирана синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка

1l, 2.5l, 5 l, 15 l

Цвят

Бял.

Caparol WeissGrund може да се оцвети с макс.. 25 % оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe, в подобен цвят на цвета на крайния слой. Caparol WeissGrund може да се оцвети в компютъризирана система ColorExpress във всички използвани цветови колекции с яркост над 70.

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

Технически данни

Плътност: 1,46 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606 / Определяне на обхвата на приложение

интериор1

интериор 2

интериор 3

екстериор 1

екстериор 2

+

+

+

-

-

(-) не е подходящ / (O) неутрален / (+) подходящ