Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества и достатъчно втвърдени. Спазвайте УДФ, глава В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Моля, консултирайте се с технически лист 650 „Носещи слоеве и подготовката им”, с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните подслоеве и необходимостта от подготовката им.

Разреждане

Само с вода.

Инструкции за нанасяне

Нанася се неразреден. Може да се разреди макс. с.5% вода, за регулиране плътността на материала при нанасяне. Нанасянето с мече или с пръскане е възможно на повърхности, при които е необходими само обикновено грундиране, за сцепление със следващото покритие от боя. Грундът не трябва да образува гланцов филм. Оборудването се измива с вода веднага след употреба.

Разход

Върху гладки повърхности около 150 ml/m2. При груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Изсъхване

При температури от +20°C и 65% влажност изсъхването отнема 12 часа. 
При по-ниски температури времето за изсъхване може да отнеме повече време

Условия на обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 8°C за основа и въздух.

Инструменти

Caparol WeissGrund може да се нанася с валяк (с дължина на косъма 14 - 16 mm), с четка или с пръскане.

Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 50°;
  • Дюза: 0,023-0,25";
  • Налягане: 150 – 180 бара.

Пистолетът се оборудва с груб филтър за бои (зелен). При нанасяне с пръскане боята се разбърква добре и се прецежда.

Почистване на оборудването

Измива се с вода веднага след ползване.

Бележка

Съвместимост:

За да запази специфичните си свойства, Caparol WeissGrund се смесва само с CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe или Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. Да не се смесва с други материали.