Filtergrund grob

Екологичен грунд, за преотвратяване на поява на петна от никотин, вода и сажди

Сфера на приложение

Дисперсионен пигментиран материал за изолиране на никотинови петна, вода и сажди.
Filtergrund grob е бяло-прозрачен, изолира неразтворими петна и мръсотия, които иначе биха зацапали и проникват в крайните слоеве. Този продукт е с много добра адхезия и устойчивост на следващите довършителни конструкции, а дебелият пълнеж служи като грунд преди да се нанесе Capadecor VarioPutz, Capafloc Vario и др.

Характеристики

  • Водосъобразен, щадящ околната среда
  • Силно изолационен ефект
  • Много добра адхезия
  • Лесно нанасяне

Основа

Дисперсия на синтетична смола

Опаковка

12,5 l

Цвят

Бяло-прозрачен.

Ръчно нюансирани с макс. 5% оцветители CaparolColor или AmphiColor без загуба на изолационен ефект.

Съхранение

Хладно, но без замръзване.

Технически данни

Плътност: 1,2 g/cm3.