Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Специална бяла грунд-боя за интериорно и екстериорно полагане, преди нанасяне на финишен слой с дисперсионни, силиконови, силикатни, дисперсионно-силикатни, върху минерални екстериорни и интериорни повърхности и полимеризирани бои.

Характеристики

Устойчив на атмосферните условия, хидрофобиращ, добра покриваща способност, висока заздравяваща способност, водоразредим, не съдържа вредни вещества за природата, със слаб аромат, може да се нюансира с ColorExpress.
Трудно възпламеним съответстващ по строеж на Capatect-WDV-системата, а също така и на Capatect-VHF-системата. 

Материална основа

Модифицирана пластмасова дисперсия според DIN 55945

Опаковка

8 kg, 16 kg, 25 kg

Цвят

Бял

Putzgrund 610 може да се нюансира с макс. 25 % CaparolColor пълни цветове или нюанси (Alpinacolor) или AVA-Amphibolin пълни цветове или нюанси. Putzgrund 610 е свързан с ColorExpress-системата, която автоматично го прави съвместим с до 70 вида различни светли разцветки.

Условия за съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване.

Технически данни

Плътност: прибл. 1,6 g/cm³