Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3. Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Подготовка на основата

На нормални и слабо абсорбиращи основи се нанася неразреден, а за високо порьозни повърхности – двукратно до пълното й насищане. Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и степента на разреждане разходът е приблизително 150 – 300 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Полагането може да се осъществява и при условия на студ, само ако основата е суха и не е заледена.

Време за съхенене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % най-рано 24 часа след полагане. При по-ниски температури и по-висока влажност времето за съхнене се удължава.

Подходящи инструменти

Dupa-grund да се нанася с инструменти, които са устойчиви на органични разтворители, като преди употреба трябва да бъде добре разбъркан. Да не се използват пръскащи устройства, работещи под налягане. Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане при следните параметри:

Безвъздушно полагане:

  • Ъгъл на пръскане: 60°;
  • Дюза: 0,029″;
  • Налягане: 50-60 bar.

Почистване на инструментите

Инструментите да се почистват веднага след употреба с нитро-разредител или почистващ препарат за четки.

Съвети

Грундираните повърхности трябва да бъдат оставени да изсъхнат добре, преди да бъдат обработени с други продукти (при температура +20 °C най-малко 24 часа след нанасяне; при по-ниски температури отговарят съответно повече дни), защото блокираният разтворител може да дифундира навътре и да доведе до допълнителна миризма. Dupa-grund не трябва да бъде смесван с други вещества.