Capasol Konzentrat

Специален концентриран грунд на водна основа, за вътрешна и външна употреба

Сфера на приложение

Специален грунд за изравняване на твърди и порести основи Подходящ за пoвърхности като мазилки, тухли, естествени камъни и гипсови плоскости, както и бетон, лек бетон, мазилки и циментови замазки. Плътните и гладки повърхности трябва да бъдат грундирани в съответствие с Caparol Tiefgrund или Caparol Haftgrund.

Характеристики

Водоразтворим, високо концентриран, без разтворители, със слаб мирис.

Основа

Дисперсия на модифицирана водна синтетична смола.

Опаковка

10 l

Съхранение

На хладно, без замръзване

Технически данни

Плътност: 1,0 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606/ Определяне на обхвата на приложение

интериор 1

интериор 2

интериор 3

екстериор 1

екстериор 2

+

+

+

+

+

(–) не е подходящо / (○) неутрално / (+) подходящ