Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Специален грунд за изравняване на твърди и порести основи Подходящ за пoвърхности като мазилки, тухли, естествени камъни и гипсови плоскости, както и бетон, лек бетон, мазилки и циментови замазки. Плътните и гладки повърхности трябва да бъдат грундирани в съответствие с Caparol Tiefgrund или Caparol Haftgrund.

Характеристики

Водоразтворим, високо концентриран, без разтворители, със слаб мирис.

Основа

Дисперсия на модифицирана водна синтетична смола.

Опаковка

10 l

Съхранение

На хладно, без замръзване

Технически данни

Плътност: 1,0 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606/ Определяне на обхвата на приложение

интериор 1

интериор 2

интериор 3

екстериор 1

екстериор 2

+

+

+

+

+

(–) не е подходящо / (○) неутрално / (+) подходящ