Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Полагане

CapaSol RapidGrund е идеален за нанасяне с валяк. CapaSol RapidGrund е отличен за полагане върху порьозни, абсорбиращи повърхности като мазилка, гипскартон, тухли и др. 

Характеристики 

  •   Добра покривност
  •   Лесен за нанасяне
  •   Не образува капки
  •   Заздравява  основата

Основа

Дисперсия на модифицирана водна синтетична смола

Разфасовка

2,5l, 9 l, 15 l

Съхранение

На хладно място, но без замръзване.

Технически данни

Плътност: 1,0 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606 / Определяне на обхвата на приложение

интериор 1

интериор 2

интериор 3

екстериор 1

екстериор 2

+

+

+

+

+

(–) не е подходящо / (○) неотрално / (+) подходящо

Сфера на приложение

CapaSol RapidGrund е идеален за нанасяне с валяк. CapaSol RapidGrund е отличен за полагане върху порьозни, абсорбиращи повърхности като мазилка, гипскартон, тухли и др. 

Характеристики 

  •   Добра покривност
  •   Лесен за нанасяне
  •   Не образува капки
  •   Заздравява  основата

Основа

Дисперсия на модифицирана водна синтетична смола

Опаковка

2,5l, 9 l, 15 l

Съхранение

На хладно място, но без замръзване.

Технически данни

Плътност: 1,0 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606 / Определяне на обхвата на приложение

интериор 1

интериор 2

интериор 3

екстериор 1

екстериор 2

+

+

+

+

+

(–) не е подходящо / (○) неотрално / (+) подходящо