Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на покритието

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Нанасяне на покритието

Върху нормални абсорбиращи основи се нанася неразреден. За високо порьозни повърхности се нанася еднократно.

Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм, препоръчваме да се направи предварителна проба и ако е налице появата на гланцови следи, да се добави в разтвора вода.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 150 – 200 ml/m².

Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето.

Минимални температури на работа: +8 °C за основата и въздуха в помещението.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. 

При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Подходящи инструменти

OptiGrund  E.L.F. може да се нанася с четка, валяк или пръскащи устройства. Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане при следните параметри:

Безвъздушно полагане:

  • Ъгъл на пръскане: 60°;

  • Дюза: 0,029″;

  • Налягане: 50 bar.

Използваните инструменти да се почистват веднага след употреба с вода.

Съвети

OptiGrund E.L.F. не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания.

За да се запазят специфичните качества на OptiGrund E.L.F., продуктът не трябва да бъде смесван с други материали.