Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи и без отделящи се елементи. Вижте техническа карта 650, за да определите съвместимостта на продукта с различните поддържащи слоеве и необходимата им подготовка.

Нанасяне

Оптималното нанасяне е с валяк, като грунда се нанася неразреден. Разреденият вариант (с максимум 2 части вода) се нанася с четката. Разбъркайте добре преди използване на продукта. Грундът не образува гланцов филм върху стената

Разход

Около 50-200 ml/m2 в зависимост от абсорбацията и структурата на стената. Точния разход може да се определи чрез проби.

Ако е необходимо, грундът може да се разрежди до 1: 2 части с чиста вода, но в този случай вече не се препоръчва нанасянето на валяка.

Условия за полагане

Температура на материал и въздуха трябва да е минимум + 5°C, макс. + 30°С При + 20°C и 65% относителна влажност на въздуха, последващи дейности след нанасянето могат да се извършват след 12ч. При по-ниски температури се изисква по-дълго време за сушене.

Подходящи инструменти

Използва се валяк (13-15 mm с полиамидна нишка) или четка.

Безвъздушно приложение: Ъгъл на пръскане: 60 ° Дюза: 0.029 „Налягане на разпръскване: 50 бара Измийте с вода веднага след употреба.


*RollGrund Rapid не се препоръчва за нанасяне на хоризонтални повърхности, при които се натрупва вода.